Głównej zawartości

WÓJT GMINY DYDNIA
ZAPRASZA ORGANIZACJE

do zgłaszania uwag i  propozycji  w odniesieniu do zapisów w projekcie  „Programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2020 rok.

0
0
0
s2smodern

pracownie

Kryterium V tegorocznego podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 przewidywało dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. 

0
0
0
s2smodern

mammografia

0
0
0
s2smodern

auto

Wójt Gminy Dydnia zaprasza do składania ofert na zakup samochodu osobowego Citroen C5 2,0HDI

Więcej informacji o przetargu

0
0
0
s2smodern