Głównej zawartości

1. Termin przeprowadzenia konsultacji:
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 121/2019 Wójta Gminy Dydnia z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 w okresie od 7 maja 2019 r. do 17 maja 2019 r. przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami Gminy Dydnia.
2. Forma przeprowadzenia konsultacji:
Umieszczono projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia na lata 2019-2021 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dydni, bip.gminadydnia.pl, stronie internetowej Gminy Dydnia, gminadydnia.pl oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni, gops-dydnia.pl, wyłożenie projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia na lata 2019-2021 do publicznego wglądu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dydni, pok. nr 9.
3. Wyniki konsultacji:
Mieszkańcy Gminy Dydnia zapoznali się z projektem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 nie wnosząc żadnych uwag.
Dokument na stronie Gminy Dydnia uzyskał 295 odsłon.

Wyniki konsultacji wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 zostaną przekazane Radzie Gminy Dydnia.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dydni, bip.gminadydnia.pl, stronie internetowej Gminy Dydnia, gminadydnia.pl oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni, gops-dydnia.pl, zostanie również wyłożony do publicznego wglądu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dydni, pok. nr 9.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2smodern

Informujemy, że liczenie i odbiór kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. przez Obwodowe Komisje Wyborcze Gminy Dydnia odbędzie się w dniu 23.05.2019r. (czwartek)
o godz.13.00. w Urzędzie Gminy w Dydni, sala narad (parter).

0
0
0
s2smodern

Maciej

Maciej Lorenc — niesłyszący uczeń klasy II Zespołu Szkół w Niebocku otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Świat w biało — czerwonych barwach”.

0
0
0
s2smodern

zapisy

0
0
0
s2smodern