Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Zarządzenie  Nr 597/2018
WÓJTA GMINY DYDNIA
z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy  Dydnia w zakresie rozwoju sportu.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r, poz. 1600) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr IV/16/2010 z dnia 30.12.2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Dydnia

Uchwałę w tej sprawie podjęła Państwowa Komisja Wyborcza (więcej informacji: http://pkw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/24381_Rozpoczal_sie_nabor_kandydatow_na_urzednikow_wyborczych).

Termin zgłaszania kandydatów upływa 6 kwietnia br.
Uchwała PKW

W dniu 31 stycznia 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 ze zm.). W związku z art. 191a w każdej gminie działają powołani przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędnicy wyborczy, którzy stanowią Korpus Urzędników Wyborczych.
Zasady działania urzędników określają przepisy Działu II Rozdział 9 Kodeksu.