Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Także w Niebocku mamy zmodernizowany ok. 900 metrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 835.
Podobnie jak i w Jabłonce i Wydrnej wykonanie tego zadania zostało dofinansowane z budżetu Gminy Dydnia.
Dziękuję Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Władysławowi Ortylowi oraz radnym wojewódzkim: Dorocie Chilik i Wojciechowi Zającowi za podjęcie decyzji o realizacji zadania.
Teraz czas na drogę wojewódzką w Dydni, koło GS. To zadanie wykonane zostanie w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

KONKURS SKIEROWANY JEST DO MIESZKAŃCÓW Z TERENU GMINY DYDNIA. CELEM KONKURSU JEST MIĘDZY INNYMI PROPAGOWANIE PIĘKNEJ TRADYCJI SZOPKARSTWA I KULTYWOWANIE OBRZĘDÓW ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, ORAZ POPULARYZACJE TWÓRCZOŚCI UTALENTOWANYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DYDNIA. 

Gminne obchody upamiętniające 99. Rocznicę Odzyskania przez nasz kraj Niepodległości rozpoczęły się w sobotnie popołudnie. O godzinie 14.45 czekające w gotowości na placu szkolnym poczty sztandarowe delegacji Straży Pożarnych i Szkół z Gminy Dydnia oraz  zaproszeni goście w asyście Orkiestry Dętej pod kierownictwem Pana Zygmunta Podulki przemaszerowali do kościoła parafialnego, aby wziąć udział w uroczystej Mszy św.  Koncelebrowali ją ks. dziekan Edward Stępień oraz ks. proboszcz parafii Dydnia Jan Dąbal, który wygłosił również okolicznościowe kazanie.

W dniu 7 listopada 2017 r. podczas sesji Rady Gminy Dydnia została wręczona nagroda dla uzdolnionego sportowca Franciszka Źrebca. Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Pan Piotr Szul odczytał osiągnięcia sportowe Franciszka. Następnie Pan Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski odczytał i wręczył Franciszkowi list gratulacyjny. Rodzice podziękowali Panu Wójtowi, Radzie Gminy Dydnia na czele z Panem Przewodniczącym za udzielenie pomocy w rozwijaniu sportowej pasji swojego syna.