Głównej zawartości

Informacja

W dniu 21.05.2019 r. o godzinie 1800 w miejscowości Niewistka wystąpiło miejscowe zalanie drogi wojewódzkiej nr 835. Niezwłocznie udrożniono zatkany przepust i przywrócono przejezdność drogi.
W godzinach wieczornych stan wód na rzekach i potokach na terenie gminy znacznie się podwyższył. W stan gotowości postawione zostały jednostki OSP: Niewistka, Krzemienna, Krzywe, Jabłonka oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Dydni (koparko-ładowarka).
Sytuacja na rzece San była stabilna, prom kursował bez zakłóceń, woda utrzymywała się w korycie rzeki.
Na dzień 22.05.2019 r. stan wód na rzekach i potokach znacznie się obniżył, na chwilę obecną nie zgłoszono podtopień, strat materialnych w infrastrukturze drogowej oraz budowlanej.

0
0
0
s2smodern

Gospodarka odpadami

Od 1 czerwca 2019 roku na terenie Gminy Dydnia zostaje zmieniony sposób gospodarowania odpadami Komunalnymi.
Odpady komunalne takie jak:
•    odpady zielone,
•    chemikalia (opakowania po chemikaliach.),
•    zużyte opony,
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•    meble i inne odpady wielkogabarytowe,
•    opakowania po środkach ochrony roślin
•    zużyte baterie i akumulatory,
•    zużyte ubrania i obuwie
•    odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

0
0
0
s2smodern

Kalina

W dniach od 09-13 maja 2019 roku Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca Kalina działający przy Zespole Szkół w Niebocku uczestniczył w VI Międzynarodowym Festiwalu – Konkursie Sztuki Choreograficznej „Global – Dance” w Humaniu na Ukrainie. Trzeba zaznaczyć, że spośród 60 zespołów biorących udział w konkursie nasi tancerze za choreografię prezentowanych tańców zajęli zaszczytne I i II miejsce.  W zmaganiach konkursowych zespół Kalina zaprezentował tańce narodowe polonez i krakowiak, a także suitę tańców Beskidu Żywieckiego i suitę tańców Beskidu Śląskiego. Zaprezentowane tańce wzbudziły duże zainteresowanie oraz aplauz publiczności.

0
0
0
s2smodern

1. Termin przeprowadzenia konsultacji:
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 121/2019 Wójta Gminy Dydnia z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 w okresie od 7 maja 2019 r. do 17 maja 2019 r. przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami Gminy Dydnia.
2. Forma przeprowadzenia konsultacji:
Umieszczono projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia na lata 2019-2021 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dydni, bip.gminadydnia.pl, stronie internetowej Gminy Dydnia, gminadydnia.pl oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni, gops-dydnia.pl, wyłożenie projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia na lata 2019-2021 do publicznego wglądu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dydni, pok. nr 9.
3. Wyniki konsultacji:
Mieszkańcy Gminy Dydnia zapoznali się z projektem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 nie wnosząc żadnych uwag.
Dokument na stronie Gminy Dydnia uzyskał 295 odsłon.

0
0
0
s2smodern