Głównej zawartości

ZRÓB PIERWSZY KROK DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
WSTĄP DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku, ul. Przemyska 1,  zaprasza wszystkich zainteresowanych służbą przygotowawczą.
Jest to oferta dla osób, które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego, a chciałyby w przyszłości wstąpić
w szeregi armii zawodowej.
Szkolenie takie kończy się egzaminem oraz możliwością podpisania kontraktu na wykonywanie obowiązków w Narodowych Siłach Rezerwowych, oraz umożliwia ubieganie się o przyjęcie do służby zawodowej w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

0
0
0
s2smodern

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 5 grudnia 2019r. tj. czwartek na godz. 9.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

0
0
0
s2smodern

OSP Witryłów

26 listopada w Witryłowie odbyła się uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP Witryłów. Całkowita wartość pojazdu wyniosła 759 771 złotych, w tym 100 tysięcy złotych dofinansowania z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 210 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 223 144 złote dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego i 206 626 złotych z budżetu Gminy Dydnia.

0
0
0
s2smodern

umowa 

W dniu 8 listopada 2019 roku Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń wraz ze Skarbnik Gminy Anną Stachyrak podpisały umowy z wykonawcami na realizację dwóch odcinków dróg Gminy Dydnia w miejscowościach Końskie i Grabówka.
1. Wykonawcą robót drogowych zadania o wartości  832.445,46 zł pn.
„Przebudowa drogi gminnej  nr 115710R Końskie – granica Gminy /Mrzygłód/ KM 0+470 do KM 2+733 na działkach nr 432, 627”
jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica
2. Wykonawcą robót drogowych zadania o wartości 320.573,31 zł pn.

0
0
0
s2smodern