Głównej zawartości

W tym roku szkolnym w gronie laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty znalazło się czterech uczniów Szkoły Podstawowej w Dydni. Oto oni:
1.    Natalia Kędra ( klasa VIII ) – Laureatka Konkursu Geograficznego; nauczyciel opiekun Pani Katarzyna Pytlowany .
2.    Szymon Chorążak ( klasa VIII ) – Finalista Konkursu Geograficznego   ( do uzyskania tytułu laureata zabrakło mu 2 punkty ); nauczyciel opiekun Pani Katarzyna Pytlowany .
3.    Izabela Futyma ( klasa VI a ) – Finalistka Konkursu z Języka Niemieckiego; nauczyciel opiekun Pani Anna Pocałuń.
4.    Jakub Jodłowski ( klasa VI a ) – Finalista Konkursu z Języka Francuskiego; nauczyciel opiekun Pani Danuta Zaremba.

0
0
0
s2sdefault

spotkanie

Partnerstwo Wodne – początkiem wielopłaszczyznowej współpracy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) z przedstawicielami władz samorządowych, spółek wodnych oraz rolników zmierzające do ograniczenia skutków suszy oraz wsparcia dla szeroko rozumianej gospodarki wodnej w kraju.

0
0
0
s2sdefault

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Dydnia obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krośnie I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dydnia do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 3, w liczbie 2,
- Nr 7, w liczbie 1,
- Nr 11, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Dydnia.

§ 3

W dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Dydnia odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Nr 2.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krośnie I

Kamil Konrad Janiec

0
0
0
s2sdefault

informacja

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Dydni zostały powołane trzy komisje do spraw szacowania strat powstałych po gwałtownych burzach, jakie przeszły przez gminę w ubiegłym tygodniu.
Od poniedziałku (8 czerwca 2020r.) komisje szacują straty na budynkach mieszkalnych, natomiast szacowanie strat w uprawach rolnych oraz mieniu komunalnym rozpocznie się od 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek).

0
0
0
s2sdefault