Głównej zawartości

informacja

Przegląd gwarancyjny kanalizacji

0
0
0
s2sdefault

szkoła

Gmina Dydnia uzyskała dofinansowanie w wysokości 94 999 złotych na zakup sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania w ramach programu Zdalna Szkoła+. Pozyskane środki pozwolą na zakup 30 laptopów dla uczniów z terenu Gminy Dydnia. Dofinansowanie to stanowi 100% kosztów kwalifikowanych, czyli w całości pokrywa koszt zakupu sprzętu.

0
0
0
s2sdefault

szkoła

Ze względu na to, że obecna sytuacja epidemiczna w Polsce powoli się stabilizuje, rząd zadecydował o stopniowym przywracaniu możliwości zajęć i konsultacji bezpośrednich w szkołach. W związku z tym:
    Od 25 MAJA 2020 – ruszą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III)
    Od 25 MAJA 2020 – ósmoklasiści oraz maturzyści będą mieli możliwość konsultacji z nauczycielami w szkołach. Konsultacje te będą się odbywać indywidualnie lub w niewielkich grupach.
    Od 1 CZERWCA 2020 – wszyscy uczniowie będą mieli możliwość konsultacji z nauczycielami w szkołach.
Wytyczne i zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas pobytu w szkołach znajdują się w załącznikach.

Zalecenia - edukacja

Zalecenia - konsultacje

0
0
0
s2sdefault

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 maja 2020r. tj. czwartek na godz. 14.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

0
0
0
s2sdefault