Głównej zawartości

Informujemy, że od 1 lutego 2020 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/162/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 30.12.2019r., wprowadzone zostanie częściowe zwolnienie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Wysokość częściowego zwolnienia wynosić będzie 0,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostowniki przydomowe i kompostują w nich bioodpady mają prawo do skorzystania z takiego zwolnienia. 

0
0
0
s2sdefault

sks

Rusza kolejna edycja programu Szkolny Klub Sportowy (SKS) organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, koordynowanego przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jego głównym celem jest stworzenie warunków do pozalekcyjnej aktywności fizycznej pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego, promowanie idei zdrowego i aktywnego stylu życia, a także walka z nadwagą i otyłością pośród dzieci i młodzieży. 

0
0
0
s2sdefault

krzywieckie wesele

W niedzielę, 26 stycznia 2020 roku w sali Domu Ludowego w Krzywem odbył się spektakl „Krzywieckie wesele” w wykonaniu mieszkańców Gminy Dydnia. Okazja ku temu była wyjątkowa – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Krzywego Pani Jadwiga Kraczkowska obchodziła 40-lecie swojej działalności. Gościom weselnym przygrywała kapela ludowa „Młoda Przepióreczka”. 

0
0
0
s2sdefault

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do oddania w użyczenie.

0
0
0
s2sdefault