Głównej zawartości

bdo

Co to jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)?
BDO jest narzędziem, które umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się tym samym do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze.
Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r.
Od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostaną kolejne moduły systemu tj. moduł ewidencji
i moduł sprawozdawczości realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

0
0
0
s2sdefault

choinka

Mieliśmy  dzisiaj  w Urzędzie Gminy bardzo miłą wizytę przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Dydni. Przedszkolaki, pod opieką Pani Joanny Hocyk i Pani Marioli Indyk, pomagały nam udekorować choinkę. Dzieci przyniosły ze sobą piękne, wesołe, kolorowe, własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe- pierniczki, łańcuchy i papierowe dekoracje. Dzięki przedszkolakom w urzędzie zagościła już świąteczna atmosfera. Serdecznie dziękujemy za wizytę i za piękne udekorowanie choinki!

0
0
0
s2sdefault

Prezydent

9 grudnia 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził Brzozów. Spotkanie z mieszkańcami powiatu brzozowskiego odbyło się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie. Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń powitała Prezydenta w imieniu samorządowców ziemi brzozowskiej, a także w imieniu mieszkańców Gminy Dydnia. Bukietem kwiatów powitały Prezydenta również dzieci z Gminy Dydnia, członkowie kapeli ludowej Młoda Przepióreczka- Gabriela Kułak, Natalia Sokołowska i  Antoni Sabat.

0
0
0
s2sdefault

pszok 

W związku z niewłaściwymi praktykami przekazywania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonce przypominamy, że KORZYSANIE Z PSZOK OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU PSZOK ORAZ ZOBOWIĄZUJE DO JEGO BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA. Jednocześnie informujemy, że na obiekcie został zamontowany monitoring. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, osoba obsługująca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów. Wówczas sporządza dokumentację fotograficzną wraz z opisową notatką, które posłużą za podstawę do podjęcia dalszych kroków. Wobec wszelkich działań niezgodnych z prawem (np. podrzucania odpadów) zostanie wszczęte postępowanie i zawiadomione zostaną odpowiednie służby, co w konsekwencji może prowadzić do nałożenia kary finansowej.

0
0
0
s2sdefault