Głównej zawartości

Wójt Gminy Dydnia
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości

gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2211/5 o pow. 0,0900 ha wraz z udziałem 1/3 w dgr 2211/6 o pow. 0,0406 ha, położonej w miejscowości Dydnia, obj. księgą wieczystą KS1B/00035305/6, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

0
0
0
s2sdefault

Wójt Gminy Dydnia
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości

gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2211/4 o pow. 0,0800 ha wraz z udziałem 1/3 w dgr 2211/6 o pow. 0,0406 ha, położonej w miejscowości Dydnia, obj. księgą wieczystą KS1B/00035305/6, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

0
0
0
s2sdefault

Wójt Gminy Dydnia
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości

gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2211/3 o pow. 0,1955 ha wraz z udziałem 1/3 w dgr 2211/6 o pow. 0,0406 ha, położonej w miejscowości Dydnia, obj. księgą wieczystą KS1B/00035305/6, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Zabudowę mieszkaniową można będzie realizować po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

0
0
0
s2sdefault

pbot

0
0
0
s2sdefault