Głównej zawartości

informacja

Szanowni Państwo,
informujemy, że pracownicy firm wywozowych oraz pracownicy urzędu będą dokonywać kontroli segregacji odpadów na terenie Gminy Dydnia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostanie wystosowane ostrzeżenie do właściciela nieruchomości. Ponowne stwierdzenie braku obowiązkowej segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie naliczenia wyższej opłaty (stanowiącej dwukrotność opłaty podstawowej).
Przypominamy również o obowiązku zmiany deklaracji w sytuacji kiedy nastąpiła zmiana danych np. liczby osób w gospodarstwie domowym. Właściciel zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.
Pamiętajmy, że od jakości segregacji odpadów zależy wysokość opłat, które ponoszą mieszkańcy za ich zbiórkę i zagospodarowanie.

0
0
0
s2sdefault

zdalna szkoła

Gmina Dydnia jest obecnie w trakcie realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego dla uczniów oraz nauczycieli, umożliwiającego kształcenie w systemie zdalnym. Z pierwszej transzy udało nam się pozyskać dofinansowanie w wysokości 60 000 złotych, co w efekcie umożliwiło zakup 24 laptopów dla uczniów naszych szkół. Pozyskane środki stanowią 100% kosztów kwalifikowanych.

0
0
0
s2sdefault

pszok

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 roku wznawia działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jabłonce.
W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii koronawirusa, przebywając na terenie PSZOK prosimy Państwa o zachowanie wszelkich środków ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa. Znajdując się w przestrzeni publicznej jesteśmy zobowiązani nosić maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos oraz zachowywać odpowiednią odległość od innych.

0
0
0
s2sdefault

informacja

Druga rata podatków lokalnych w miejscowości Witryłów zbierana będzie w dniu 15.05.2020 r. w budynku Domu Ludowego w Witryłowie w godzinach 10:00- 14:00. Proszę o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa tj. podchodzenie pojedynczo z założoną maseczką ochronną. Podatek pobierany będzie przez pracowników Urzędu Gminy w Dydni.

0
0
0
s2sdefault