Głównej zawartości

Miejscowość Niewistka otrzymała słup ogłoszeniowy przeznaczony do umieszczania informacji i ogłoszeń. Jest to już kolejny słup w Gminie Dydnia wcześniej podobne zostały umieszczone w Dydni, Krzemiennej, Niebocku.

0
0
0
s2smodern

WÓJT GMINY DYDNIA
ZAPRASZA ORGANIZACJE


do zgłaszania uwag i  propozycji  w odniesieniu do zapisów w projekcie  „Programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2016 rok.
Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
Program ten określa kierunki i zasady współpracy organów  Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu Gminy Dydni.

0
0
0
s2smodern

Asfaltowane są drogi na terenie Gminy Dydnia. Prace wykonywane są zgodnie  z harmonogramem robót.

0
0
0
s2smodern