Głównej zawartości

Poniżej wyniki naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.

Wyniki naboru

0
0
0
s2smodern

promesa

W dniu 8 marca 2019 r.  przedstawiciele podkarpackich samorządów odebrali promesy na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior + oraz  na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci z programu Maluch +. 

0
0
0
s2smodern

chodnik

Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Niebocko. Całkowity koszt zadania to 320 000 zł z czego 170 000 pochodzi z budżetu Województwa Podkarpackiego zaś 150 000 z budżetu Gminy Dydnia. 

0
0
0
s2smodern

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje , że w dniach od 18 do 21 marca  2019 roku wydawana będzie żywność w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018  w/g  poniższego harmonogramu.
18 marzec  2019 - Dydnia
19 marzec  2019 - Niebocko, Grabówka, Krzywe, Ulucz
20 marzec  2019 - Jabłonka, Obarzym, Wydrna, Niewistka
21 marzec  2019 - Końskie, Temeszów, Witryłów, Krzemienna

0
0
0
s2smodern