Głównej zawartości

Na kogo jest nakładana kwarantanna?

Na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

 Przez kogo jest nakładana?

Przez państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego jako decyzja administracyjna.

 Na jaki czas jest nakładana kwarantanna?

Na 14 dni licząc od dnia styczności z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

 Czego nie robić podczas kwarantanny?

 • Nie opuszczaj miejsca kwarantanny,
 • Nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe - zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący 1-1,5 metra.

 Co robić podczas kwarantanny?

 • Udzielaj Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji na temat stanu zdrowia,
 • W razie pogorszenia się stanu zdrowia natychmiast poinformuj przez telefon Państwową Inspekcję Sanitarną i zgłoś się do oddziału zakaźnego,
 • Zachowaj zasady higieny: często myj ręce, unikaj dotykania oczu i ust, myj lub dezynfekuj dotykane powierzchnie, podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

  0
  0
  0
  s2sdefault

wirus

Apelujemy o przestrzeganie zasad kwarantanny! Pozostańmy w domu.

Policja prowadzi ścisłe kontrole osób w kwarantannie, poprzez wizyty pod wskazanymi adresami celem weryfikacji czy dany człowiek przebywa rzeczywiście w domu oraz czy nie potrzebują pomocy. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny wynosi 30 tys. zł.

Pamiętajmy! Nie przestrzegając kwarantanny, narażamy życie i zdrowie innych osób! Weźmy odpowiedzialność za siebie oraz swoich najbliższych! Respektujmy prawo, respektujemy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń - to nasze wspólne dobro!

 

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

0
0
0
s2sdefault

Zarządzenie nr 318/2020
Wójta Gminy Dydnia
z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 23 marca 2020 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),  zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się czas pracy w dniu 23 marca 2020 r., w godzinach 7:30 – 11:30. Pracownicy obsługi pracują w godzinach 11:30 – 15:00

§ 2

Informacja o skróconym czasie pracy zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

0
0
0
s2sdefault

konkurs

0
0
0
s2sdefault