Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Wójt Gminy Dydnia
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2017 r w zakresie:

1. - Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
   - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i regionalnego.
   - Ochrony  przeciwpożarowej.
   - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Środki  finansowe w wysokości 20 000,00 zł przeznaczone na realizację  zadań  są zabezpieczone w budżecie gminy na 2017 rok.

7 maja 2017 r., odbyły Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2017 w ramach XXIII Pielgrzymki Strażaków do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej  w Kalwarii Pacławskiej.

W dniu 3 maja w Krzywem zorganizowane zostały gminne obchody Dnia Strażaka, w trakcie których nastąpiło oficjalne przekazanie nowego samochodu dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostce OSP w Krzywem oficjalnie oddano do użytku nowy lekki  samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x2 marki Opel  Movano. Uroczystej, koncelebrowanej przez: ks. prof. Stanisława Nabywańca, ks. Artura Dyrdę, ks. Mariana Drozda z USA mszy św. przewodniczył ks. Jan Dąbal - proboszcz parafii w Dydni. Po niej uroczysty pochód przemaszerował na plac przy budynku Domu Ludowego w Krzywem. Tam stał już nowy wóz, który poświęcił ks. Artur Dyrda - Kapelan dydyńskich strażaków ochotników.