Głównej zawartości

Od 1 marca "Kopertę Życia" może otrzymać osoba, która ukończyła 65 lat życia i mieszka na terenie gminy Dydnia. Koperta jest bezpłatna.

0
0
0
s2sdefault

1 marca - jest obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Dzień 1 marca – to także rocznica zamordowania strzałem w głowę w roku 1951 prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Zginęli z nim także: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Batory, Franciszek Błażej, Karol Chmiel i Józef Rzepka. Pochowano ich w anonimowej mogile.

0
0
0
s2sdefault

MAREK WIATR BENEFIS
KONCERT JUBILEUSZOWY z udziałem artystów Opery Śląskiej w Bytomiu, Teatru Muzycznego w Gliwicach Starego Teatru w Krakowie, Krakowskiej Piwnicy pod Baranami
17.04.2016 r. godz. 18:00 Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

0
0
0
s2sdefault

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

W nawiązaniu do ogłoszonego przez WFOŚiGW w Rzeszowie naboru wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu informuje się, że osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Dydni pok. 106.  Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 marca 2016 r. Zgłoszenia należy dokonywać w formie pisemnej. W informacji należy podać imię i nazwisko, numer domu, rodzaj wyrobów zawierających azbest (np. płyty eternitowe) przybliżoną powierzchnię w m2. Dofinansowanie uzależnione będzie od ilości pozyskanych środków. O otrzymaniu dofinansowania decydować będzie kolejność zgłoszeń. Termin 5 marca podyktowany jest faktem, że Gmina Dydnia musi opracować wniosek o dofinansowanie.

Wójt Gminy Dydnia

0
0
0
s2sdefault