Głównej zawartości

WÓJT GMINY DYDNIA
ZAPRASZA ORGANIZACJE


do zgłaszania uwag i  propozycji  w odniesieniu do zapisów w projekcie  „Programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2016 rok.
Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
Program ten określa kierunki i zasady współpracy organów  Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu Gminy Dydni.

0
0
0
s2sdefault

Asfaltowane są drogi na terenie Gminy Dydnia. Prace wykonywane są zgodnie  z harmonogramem robót.

0
0
0
s2sdefault

6 września br. na stadionie sportowym w Haczowie odbyły się XVI Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze o Puchar Starosty Brzozowskiego. Drużyny walczyły w niesprzyjających warunkach atmosferycznych /w deszczu/, w których najlepiej poradziła sobie OSP Jabłonica Polska zwyciężając w trzech  z czterech rozegranych konkurencji: grupie C- kobiety, grupie A- mężczyźni oraz w kategorii młodzieżowej chłopców (10-16 lat).

0
0
0
s2sdefault

Narodowe Czytanie to inicjatywa Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej B. Komorowskiego, mająca propagować kulturę narodową i zachęcić Polaków do częstszego sięgania po książki. Przedsięwzięcie publicznego czytania największych polskich dzieł literackich ma na celu popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

0
0
0
s2sdefault