Głównej zawartości

spis

Aby wziąć udział w konkursie trzeba spisać się w Powszechnym Spisie Rolnym na stronie: spisrolny.gov.pl, a następnie wejść na stronę: rolnikuspiszsiesam.pl, lub: supernowosci24.pl wybierając artykuł o konkursie i wypełnić formularz konkursowy.

0
0
0
s2sdefault

Informacja

LP.

SOŁECTWO

DATA

GODZINA

MIEJSCE ZEBRANIA

1.

Końskie

20.08.2020 r.

17.30

Dom Ludowy

2.

Grabówka

24.08.2020 r.

18:00

Dom Ludowy

3.

Krzemienna

03.09.2020 r.

17:00

Dom Ludowy

4.

Niebocko

06.09.2020 r.

11:30

Dom Ludowy

5.

Witryłów

08.09.2020 r.

17:00

Dom Ludowy

6.

Temeszów

08.09.2020 r.

19:00

Dom Ludowy

7.

Ulucz

15.09.2020 r.

16:30

Dom Ludowy

8.

Wydrna

15.09.2020 r.

19:00

Dom Ludowy

9.

Dydnia

17.09.2020 r.

17:00

Dom Ludowy

10.

Krzywe

17.09.2020 r.

19:00

Dom Ludowy

11.

Niewistka

22.09.2020 r.

16:30

Szkoła Podstawowa

12.

Obarzym

22.09.2020 r.

18:30

Szkoła Podstawowa

Wszystkie powyższe zebrania odbędą się z udziałem Wójta Gminy Dydnia. W zestawieniu nie ujęto zebrania w miejscowości Jabłonka, które odbyło się 16.08.2020 r. bez uzgodnienia z Urzędem Gminy.

0
0
0
s2sdefault

loga

Wójt Gminy Dydnia zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego realizowanego dla obszaru Gminy Dydnia.

0
0
0
s2sdefault

0
0
0
s2sdefault