Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni – Stacja Opieki CARITAS prowadzi swoją działalność na podstawie umowy zawartej pomiędzy Caritas Archidiecezji Przemyskiej a Urzędem Gminy w Dydni. Umowa ta dotyczy udzielenia dotacji finansowej na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy.
W myśl zawartej umowy  Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni realizuje zadania polegające na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Na obecną chwilę opieką objętych jest 30 podopiecznych. Realizowane są także  specjalistyczne usługi opiekuńcze  u dzieci z autyzmem  gdzie pod kontrolą i we współpracy z  Specjalistyczną  Poradnią wdrażany jest program terapeutyczny. Opieka ta świadczona jest u 3 dzieci z autyzmem. W Stacji na obecną chwilę zatrudnione są trzy pielęgniarki,  jedna opiekunka, oraz opiekunka na umowę zlecenie. Ponadto do pracy z dziećmi  niepełnosprawnymi z  autyzmem zatrudnione  są  dwie osoby z przygotowaniem pedagogicznym.

W dniach 23-24 czerwca 2018 r. odbędzie się XIV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny ,,Dzieci Gór i Dolin - Niebocko 2018.”
Występ inauguracyjny festiwalu w wykonaniu Zespołu UGUNTINA (Ryga, Łotwa) odbył się 22 czerwca (piątek) na placu przed Urzędem Gminy w Dydni.

W Końskiem naprawiono zniszczoną wiatę przystankową. Wiata będzie zabezpieczać przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nie tylko młodzież dojeżdżającą do szkół, ale także oczekujących na przewóz pasażerów komunikacji zbiorowej.

Zakończone zostały prace związane z dokończeniem remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Witryłowie, prace remontowe prowadzone były sukcesywnie od kilku lat, w chwili obecnej wykonano elewację wraz z dociepleniem zewnętrznym budynku. Ponadto wykonano ogrodzenie boiska sportowego za domem ludowym od strony cieku wodnego.