Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017"
Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dydnia

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje, że od miesiąca lutego 2018 roku istnieje możliwość ubiegania się    o pomoc w formie żywności w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni w dniach od 12.02 do 16.02. 2018 r. celem otrzymania skierowania.
Wydanie przez GOPS skierowania wiąże się z przedstawieniem zaświadczeń      o dochodach netto za m-c styczeń  2018r.Termin dystrybucji żywności zostanie podany na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dydni oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni, a także na tablicach informacyjnych poszczególnych miejscowości.

Kierownik
Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni
Gabriela Wójtowicz

W dniu 31 stycznia 2018 r. w Filharmonii Podkarpackiej odbył się koncert poświęcony pamięci „Niezłomnego Pasterza Kościoła”. Wydarzenie stanowiło część obchodów jubileuszu 100. rocznicy urodzin abpa Ignacego Tokarczuka. Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewody Podkarpackiego.