Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Zawiadamiam, że w dniu  26 kwietnia 2018r. tj. czwartek o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Bardzo istotnym wydarzeniem  w życiu Ośrodka była wizyta ks. Biskupa Stanisława Jamrozka wraz z towarzyszącym mu ks. proboszczem Janem Dąbalem, która miała miejsce dnia 16.04.2018 r.
Wizyta przebiegała w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Ks. Biskup bardzo szybko nawiązał kontakt z uczestnikami. Wspominał swoje dzieciństwo, interesował się formami aktywności uczestników w Ośrodku. Przybyli goście zostali również obdarowani prezentami wykonanymi przez uczestników.

Na przywitanie wiosny w Ośrodku został zorganizowany konkurs pt. „Wiosna wkoło”, w którym to uczestnicy mogli wykazać się swoimi umiejętnościami wokalnymi, recytatorskimi jak również plastycznymi.
Uczestnicy z dużym zaangażowanie podeszli do tematu i zapałem prezentowali swoje talenty na forum grupy. Spośród trzech możliwych form największą popularnością cieszyły się piosenki o tematyce wiosennej, nieco mniej wiersze i prace plastyczne.
A swoje występy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i skromnymi upominkami.

Anna Chorążak Kłodowska, Agnieszka Indyk