Głównej zawartości

Dzień sołtysa

Życzenia

0
0
0
s2sdefault

utrudnienia

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 115710R Końskie - granica Gminy/Mrzygłód/ KM 0+470 do KM 2+733 na działkach nr 432, 627”
2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości „Grabówka – Granica gminy /Lalin/” na działkach nr 1098/1, 1098/4 km 0+000 do km 0+901”
Z uwagi na wiosenną aurę postanowiliśmy rozpocząć prace drogowe związane z przebudową w.w. dróg. W chwili obecnej trwają roboty przygotowawcze związane z oznakowaniem remontowanych odcinków dróg, oraz miejscowego odkrzaczania poboczy. 

0
0
0
s2sdefault

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego  Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje, że w dniach od 16 do 19 marca 2020 roku wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 Podprogram 2019 w/g poniższego harmonogramu:
16 marzec 2020    Dydnia
17 marzec 2020    Niebocko, Grabówka , Krzywe, Ulucz
18 marzec 2020    Jabłonka, Obarzym, Wydrna, Niewistka
19 marzec 2020 Końskie, Temeszów, Witryłów, Krzemienna
Żywność wydawana będzie w budynku gdzie mieści się Stacja Opieki Caritas w godz. od 12 – 15

Kierownik
Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni
Gabriela Wójtowicz

0
0
0
s2sdefault

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 13 marca 2020r. tj. piątek na godz. 9.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

0
0
0
s2sdefault