Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

JÓZEFA TOCZKA

Wieloletniego Sołtysa Wsi Krzywe i Radnego Gminy Dydnia,

Oddanego Przyjaciela,

Człowieka o wspaniałym sercu,

ogromnie zasłużonego dla Gminy Dydnia.

Rodzinie i bliskim serdeczne wyrazy współczucia składają
w imieniu Sołtysów, Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy Dydnia

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

           Piotr Szul

Wójt Gminy Dydnia

Jerzy F. Adamski

 Msza Św. Pogrzebowa odbędzie się o godzinie 14:00 w dniu 13 grudnia 2017 r. w Kościele Parafialnym pw. Świętego Michała Archanioła  i Świętej Anny w Dydni.

Nauczyciel to zawód wyjątkowy. Nie można się go tak po prostu nauczyć. Poza wiedzą i doświadczeniem, aby spełniać się w tej roli, trzeba mieć umiejętność nawiązywania relacji z uczniami, budowania u nich autorytetu i szacunku, umiejętność bycia jednocześnie ich opiekunem, ale i przyjacielem.

W dniu 1 grudnia 2017 roku w ramach konkursu „Mikołajkowe debiuty” w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni odbył się przegląd piosenki dziecięcej. Uczestnikami były dzieci w wieku przedszkolnym  i szkolnym (podzielone na trzy grupy wiekowe: przedszkola, klasy 0-1 i klasy 2-3). Wykonawcy zostali wyłonieni do finału gminnego drogą eliminacji, które dobyły się w szkołach podstawowych i przedszkolach

Budowę boisk sportowych przy Zespole Szkół w Niebocku rozpoczęto we wrześniu br. Wyrównano i uzbrojono teren, wykonano podłoże pod nawierzchnię syntetyczną, następnie całość ogrodzono. Teraz, pod puchem białego śniegu, boiska sportowe oczekują na kolejny etap budowy, który nastąpi wiosną.