Głównej zawartości

Zarządzenie Nr 339/2020 Wójta Gminy Dydnia z dnia 08.05.2020r w sprawie czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem, Klubu Seniora w Jabłonce.
W związku z Decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr S-I.6333.143.2020.ASz z dnia 07.005.2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Od 11.05.2020r., do 24.05.2020r., Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywem czasowo zawiesza swoją działalność – będzie nieczynny
2. Od 11.05.2020r., do 24.05.2020r., Klub Seniora w Jabłonce czasowo zawiesza swoją działalność – będzie nieczynny.

§ 2

Podobne działania rekomenduje się dla placówek niepublicznych funkcjonujących w Gminie Dydnia.

§ 3

Za wykonanie zarządzenia czynię odpowiedzialnych kierowników podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie jednostek wymienionych w § 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault

punkt

Od poniedziałku, 11 maja 2020 r., w hallu głównym Urzędu Gminy w Dydni będzie działał Punkt Obsługi Klienta.

0
0
0
s2sdefault

plakat

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

0
0
0
s2sdefault

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego  Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje, że w dniach od 12 do 14  maja 2020 roku wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 Podprogram 2019 w/g poniższego harmonogramu:
12 maj 2020 Dydnia, Temeszów, Krzemienna,Ulucz,
13 maj 2020 Niebocko, Grabówka , Krzywe, Niewistka,
14 maj 2020 Jabłonka, Obarzym, Wydrna, Końskie ,Witryłów,

0
0
0
s2sdefault