Głównej zawartości

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa KRUS w Brzozowie

Serdecznie zaprasza rolników i ich domowników do odwiedzenia stoiska informacyjnego KRUS w dniu 18.08.2019r., w godz. od 1330 do 1800 podczas Dożynek Gminnych w miejscowości Końskie

0
0
0
s2smodern


 

0
0
0
s2smodern

Od 2 września br. do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonce będzie można przekazać odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, elektrośmieci, zużyte opony oraz inne odpady wymienione w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Dydnia.

Szczegółowe informacje dot. zasad funkcjonowania PSZOK będą dostępne na stronie www Gminy Dydnia http://www.gminadydnia.pl/pl/ w zakładce: Gospodarka odpadami.

 

 

 Wójt Gminy Dydnia

 Alicja Pocałuń

0
0
0
s2smodern

kanalizacja

W związku z prośbami mieszkańców dot. wydłużenia terminu zgłaszania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, informuję, iż ostateczny termin zgłaszania zbiorników  i oczyszczalni przydomowych do ewidencji upływa 15.09.2019r. 

0
0
0
s2smodern