Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

W dniu 8 października 2018 r. w Urzędzie Gminy w Dydni rozpoczęło się dwudniowe szkolenie w ramach Projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” osi priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Projekt dotyczył zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej.
Szkolenie prowadzili przedstawiciele Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Jubileusz 550-lecia powstania swojej miejscowości świętowali mieszkańcy Jabłonki. W organizację obchodów włączyło się praktycznie całe jej środowisko.
Uroczystości zainicjowała koncelebrowana msza św. polowa odprawiona w parku przy Dworze w Jabłonce. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. prof. Stanisław Nabywaniec. Po eucharystii była możliwość zwiedzenia dworu oraz obejrzenia wystawy prac przygotowanych na konkurs „Bądź dumny jesteś Polakiem”.