Głównej zawartości

zyczenia

0
0
0
s2sdefault

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień 28 grudnia 2020r. tj. poniedziałek na godz. 11.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

0
0
0
s2sdefault

Wójt Gminy Dydnia ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych,

oznaczonych jako działki nr 594/9 i 594/10 o łącznej pow. 0,2870 ha, położonych w miejscowości Niebocko, obj. KS1B/00035863/5.
Działki położone są blisko terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów użytkowanych rolniczo. Działka ma kształt zbliżony do trapezu, położona jest w terenie na stoku. Posiadają drogę dojazdową. Działka przygotowana pod uprawę. W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: RIIIb- 0,0,1822 ha, RIIIb - 0,1046 ha, RIVa-0,0002 ha.

0
0
0
s2sdefault