Głównej zawartości

pszok

W listopadzie nie będzie już zbiórki odpadów wielkogabarytowych z poszczególnych miejscowości. W zamian za to od soboty, 7 września 2019r., odpady wielkogabarytowe będzie przyjmował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jabłonce. 

0
0
0
s2smodern

debata

0
0
0
s2smodern

Temeszów

20 października 2019 r. w Temeszowie odbyło się oficjalne   przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Temeszów – zakup sfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

0
0
0
s2smodern

Zamknięcie drogi leśnej Borownica-Ulucz

0
0
0
s2smodern