Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

13 sierpnia 2017 roku Jubileusz 50 – lecia Pożycia Małżeńskiego obchodziło 10 par małżeńskich z terenu Gminy Dydnia (pozostali Jubilaci z różnych względów nie mogli przybyć).

Dnia 8 sierpnia br. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosił przetarg na  „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w miejscowości Niebocko, gm. Dydnia w km 216+420-217+240” (820 m).

Dożynki

Sponsor: Gaz System

W niedzielne popołudnie 6 sierpnia na obiekcie parkowym w Temeszowie  odbył się turniej piłkarski, w którym uczestniczyli druhowie z jednostek OSP,  wystartowało sześć z jedenastu jednostek  działających na terenie Gminy Dydnia. Mecze rozgrywane były na dobrym poziomie sportowym, strażacy mogli zaprezentować swoją sprawność fizyczną, a także znakomite umiejętności  piłkarskie. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: Tomasz Krowiak, Jan Janowicz oraz Andrzej Pytlowany.