Głównej zawartości

Podkarpacka Zbiórka Krwi

0
0
0
s2smodern

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje , że w dniach od 24 do 27 czerwca  2019 roku wydawana będzie żywność   w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018  w/g  poniższego harmonogramu.
24 czerwiec 2019 - Dydnia
25 czerwiec 2019 - Niebocko, Grabówka, Krzywe, Ulucz
26 czerwiec 2019 - Jabłonka, Obarzym, Wydrna, Niewistka
27 czerwiec 2019 - Końskie, Temeszów, Witryłów, Krzemienna

0
0
0
s2smodern

raport

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Dydnia zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Dydnia raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał rady gminy.

0
0
0
s2smodern

gimnazjada

0
0
0
s2smodern