Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Tematem przewodnim zorganizowanej po raz  24 akcji Sprzątanie Świata  - Polska 2017 było hasło: ,,Nie ma śmieci- są surowce’’. Podczas spotkania w świetlicy szkolnej uczniowie pod opieką Pani Danuty Zaremby  starali się przekazać swoim koleżankom i kolegom  na czym polega akcja i jakie są jej cele.

W poniedziałek 18 września 2017r.w Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Dydni odbył się apel  dotyczący pamięci ofiar II wojny światowej.  Uczennice gimnazjum Patrycja Nieznańska, Kinga Kraczkowska i Julia Mazur pod opieką Pana Zbigniewa Kowalczyka recytowały wiersze oraz przedstawiły prezentację o wojnie .

To bardzo dobra informacja, zarówno dla Gminy Zagórz i Gminy Dydnia.
Wczoraj Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę o dofinasowaniu w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1. Rozwój OZE – projekty parasolowe, nabór nr  RPPK.03.01.00-18-001/16 na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły, co. na biomasę) - pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia” dla 517 gospodarstw domowych w Gminie Zagórz, jak i 164 gospodarstw domowych w Gminie Dydnia.