Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

W ramach podziału środków w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Gmina Dydnia otrzymała 110.000 zł na przebudowę dwóch dróg: w Dydni i Witryłowie.
Dziękujemy Pani Wojewodzie Ewie Leniart za wsparcie naszych działań, związanych z pozyskaniem w/w środków finansowych.

Lekki samochód ratowniczno – gaśniczy Opel Movano będący na wyposażeniu OSP w Krzemiennej został uroczyście poświęcony. Spotkanie stało się okazją do gratulacji i okolicznościowych podziękowań.
Samochód poświęcony został w czasie mszy św. w kościele parafialnym w Dydni, na której obecne były poczty sztandarowe wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Dydnia oraz przedstawiciele władz państwowych, powiatowych i gminnych. Aktu poświęcenia dokonał ks. Jan Dąbal – Proboszcz parafii w Dydni.