Głównej zawartości

badanie

Szanowni Państwo !!!
zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu,
w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego,  który obejmuje gminy: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec.

0
0
0
s2sdefault

Zarządzenie Nr 488/2021

Wójta Gminy Dydnia

z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizacje zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2021 roku.

0
0
0
s2sdefault

Zarządzenie Nr 487/2021
Wójta Gminy Dydnia
z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia w 2021 roku.

0
0
0
s2sdefault

W dniu 26.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Niebocko, składających się z działek oznaczonych nr 594/9 o pow. 0,1822 ha i 594/10 o pow. 0,1048 ha obj. KS1B/00035863/5 (cena wywoławcza 50,00 zł brutto). Wadium zostało wpłacone w wyznaczonym terminie.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ustalono, że w/w nieruchomości zostały wydzierżawione na rzecz Pana Zbigniewa Biesiadę za kwotę 100,00 zł brutto.
W/w informacje podaję do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej w okresie (na co najmniej 7 dni) od 03.02.2021 r.

0
0
0
s2sdefault