Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Przedłuża się termin zgłaszania drużyn na Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Dydnia oraz na Turniej piłki siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Dydnia do dnia 28 lipca 2017 r. do godziny 12.00.
Zmianie ulega również zapis punktu 1  Regulaminu Turnieju o Puchar Wójta Gminy Dydnia dotyczący udziału zawodników niezrzeszonych w OZPN Krosno nowy zapis brzmi „1. Rozgrywki prowadzone są w oparciu o przepisy piłki nożnej – max w drużynie 8 zawodników, na boisku 4 ( 3 + bramkarz ) . W turnieju bierze udział po 1 drużynie z każdej miejscowości”.

	„Ocalić od zapomnienia dziedzictwo Wsi Galicyjskiej”

W dniu 23.07.2017r. na placu przy Domu Ludowym w Krzywem odbyło się wydarzenie kulturalne pt. „Ocalić od zapomnienia dziedzictwo Wsi Galicyjskiej”. Organizatorem tego wydarzenia była Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywem. Dofinansowano z Budżetu Powiatu Brzozowskiego i Budżetu Gminy Dydnia.

W dniu 21 lipca gościł w Gminie Dydnia wiceminister sprawiedliwości - Patryk Jaki, któremu towarzyszył  poseł Piotr Uruski