Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

W pierwszą niedzielę czerwca w miejscowości Przysieki, w powiecie jasielskim, odbyło się spotkanie mieszkańców z wicemarszałkiem Sejmu RP prof. Ryszardem Terleckim.
Uczestniczyła w nim delegacja Gminy Dydnia. Na zakończenie była okazja do rozmowy z Marszałkiem na temat spraw dotyczących naszej Gminy. W tym m.in. na temat Domu Środowiskowego w Krzywem, w którego powstanie prof. R. Terlecki był bardzo zaangażowany. Jego znaczące wsparcie pomogło nam uruchomić tę ważną dla Gminy  placówkę w grudniu 2017r.

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje, że w miesiącu czerwcu 2018 roku wydawana będzie żywność według poniższego harmonogramu:
11 czerwiec 2018 - Dydnia
12 czerwiec 2018 - Niebocko, Grabówka, Krzywe, Ulucz
13 czerwiec  2018 - Jabłonka, Obarzym, Wydrna, Niewistka
14 czerwiec 2018 - Końskie, Temeszów, Witryłów, Krzemienna

Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP

W dniu 3.06.2018 r. przy Zespole Szkół i Szkole Muzycznej w Dydni odbyło się uroczyste   przekazanie wyposażenia i sprzętu ratowniczego Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dydnia z udziałem Senatora RP Mieczysława Golby i Posła  RP dr Piotra Uruskiego – zakup sfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I, Priorytet IIIB).

Gminne ćwiczenia obronne

W dniu 30 maja 2018 r. w godz. 7:00-16:00 w Gminie Dydnia odbyło się gminne ćwiczenie obronne p.k. „Dydnia – 2018”.
Celem ćwiczenia było sprawdzenie procedur działania oraz zgranie elementów Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do wykonywania zadań w sytuacji kryzysu, zagrożeń ludzi i środowiska oraz warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planu operacyjnego gminy oraz współdziałanie specjalistycznych sił ratowniczych.