Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Promocja książki Dogonić „Przepióreczkę” czyli muzyczne Niebocko

Rozśpiewane i roztańczone Niebocko. Tak można było powiedzieć o tej wsi w niedzielne popołudnie 11 czerwca 2017 r. W tym dniu odbyła się promocja książki ,,Dogonić „Przepióreczkę” czyli muzyczne Niebocko”.
Salę domu ludowego – pięknie udekorowanego przez P. Halinę Żak – Ruszel - wypełnili miłośnicy tańca i muzyki, zwłaszcza ludowej. W odpowiedni klimat wprowadził zebranych Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca ,,Kalina”, który zatańczył krakowiaka. Tancerzy można było podziwiać również w brawurowym wykonaniu polki. Dyrektor Bożena Chorążak przedstawiła działalność oraz dorobek artystyczny zespołu działającego przy Zespole Szkół w Niebocku.

Żonkilowy Piknik

W dniach 6-7 czerwca 2017 r odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz jednostek współpracujących pod kryptonimem „Brzozów 2017”.