Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

15 lipca gminę Dydnia odwiedził wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Marszałek był gościem podopiecznych, rodziców i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Krzywem.

W dniu 15 lipca 2018 r. Gminę Dydnia odwiedził Wicemarszałek Sejmu RP prof. Ryszard Terlecki. Jednym z punktów jego wizyty były odwiedziny ŚDS w Krzywem, gdzie spotkał się z uczestnikami, ich rodzicami oraz kadrą Ośrodka.
W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Małgorzata Dankowska, Henryk Kozik - Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego oraz Zdzisław Szmyd Pełnomocnik PiS na powiat brzozowski.

W dniu 8.07.2018r. odbył się XIII-ty Międzyregionalny Festiwal Folklorystyczny „Grabowiańskie Święto Fajki” na stadionie sportowym w Grabówce.
Dawnymi czasy na terenach miasta Brzozów, w tym również na Grabówce produkowano i sprzedawano fajki, różnej postaci. Ludzie często palii fajki nie tylko w domach. Pewnego razu w karczmie na Grabówce podczas biesiadowania i palenia fajek doszło do kłótni, a potem bójki pomiędzy Łukaszem Hryceńko i Antkiem Mazurem. Łukasz uderzył swoją fajką Antka. Legenda głosi, że od cybucha fajki zginął człowiek. Palenie fajek stało się popularne aż do dzisiejszych czasów. Co świadczy o organizowaniu co roku „Grabowiańskiego Święta Fajki”. Organizatorem tego 13-tej edycji tego festiwalu było Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka, a dofinansowanie uzyskano z Budżetu Powiatu Brzozowskiego i Budżetu Gminy Dydnia.