Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Wniosek Gminy Dydnia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna II Etap” dotyczący kanalizacji wsi Krzywe i Wydrna znalazł się na 9 miejscu (zdobył 70 punktów) na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

W sobotę 11 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Tryńczy odbył się VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Liturgicznej Służby Ołtarza dla szkoły podstawowej i gimnazjalnej ministrantów i lektorów Archidiecezji Przemyskiej. Celem turnieju było krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie pięknej dyscypliny jaką jest piłka nożna.