Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Rozpoczęta została realizacja ważnej dla Gminy Dydnia inwestycji – budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krzywe i Wydrna oraz wyposażenia drugiego reaktora w oczyszczalni ścieków w Krzemiennej  pod potrzeby wymienionych miejscowości.

W dniu  4.10.2017 r. zakończono  remont remizy OSP Krzemienna, wartość: 23 940 zł z tego:
- dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla OSP  – 15 000  zł
- budżet gminy- 8 940 zł

9.10.2017 r. zrealizowano zadanie pn.: Remont remizy OSP Niebocko o wartości: 23 980 zł z tego:
- dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla OSP  – 16 000 zł
- budżet gminy - 7 980 zł

26.10.2017 r. zrealizowano zadanie pn.: Remont remizy OSP Dydnia o  wartości 10 000 zł z tego:
- dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla OSP– 7 000 zł
- budżet gminy - 3 000 zł.

Oddano do użytku nowy odcinek oświetlenia w Niewistce o wartości 64 000,00 zł.