Głównej zawartości

szczepienia

Klauzula informacyjna Covid-19

0
0
0
s2sdefault

informacja

Wójt Gminy Dydnia informuje producentów  rolnych, że z dniem 01 lutego 2021r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski należy składać w okresie od 01 lutego  2021r. do 01 marca 2021r.

0
0
0
s2sdefault

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego  Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje, że od miesiąca stycznia 2021 roku istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.
W celu uzyskania skierowania osoby najbardziej potrzebujące powinny SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE z pracownikami socjalnymi z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni wg poniższego harmonogramu pod nr telefonów:
(13) 43 08 142
(13) 43 08 136
w godz. od 9:00 - 14:00
w terminie od 18.01.2021 do 22.01.2021 osoby/rodziny z miejscowości : Witryłów, Krzywe, Ulucz, Jabłonka, Końskie,  Niebocko
w terminie od 25.01.2021 do 29.01.2021 osoby/rodziny z miejscowości: Dydnia, Wydrna, Grabówka, Obarzym, Krzemienna, Niewistka, Temeszów

0
0
0
s2sdefault

 

DEMOGRAFIA 2020 - zestawienie

0
0
0
s2sdefault