Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

11 listopada

Urząd Gminy w Dydni przypomina, że 15 listopada 2017 roku mija termin płatności IV raty podatków lokalnych za 2017 rok.
Wpłat można dokonywać u sołtysów wsi, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na rachunek bankowy.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy nie pobiera opłat za wpłaty na konto Urzędu Gminy w Dydni.

oze
31 października 2017 roku w Urzędzie Gminy Zagórz została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ZAGÓRZ I  GMINIE DYDNIA”.
W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli Parlamentarzyści Poseł Bogdan Rzońca, Poseł Piotr Uruski, przedstawiciele Samorządu Województwa Podkarpackiego  Marszałek Maria Kurowska i Radny Sejmiku Województwa Wojciech Zając oraz przedstawiciele Gminy Zagórz Burmistrz Ernest Nowak i Gminy Dydnia Wójt Jerzy F. Adamski, Zastępca Wójta Stanisław Pałys, Inspektor Tomasz Wójcik. 

Uczniowie i pedagodzy Szkoły Muzycznej I st. w Dydni podziękowali za świętego Papieża Polaka. W niedzielę 22 października w  Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jabłonce, w dniu wspomnienia liturgicznego świętego Jana Pawła II odbył się koncert pt. "Totus Tuus".