Głównej zawartości

nocleg

nocleg

0
0
0
s2sdefault

Adam Supel, Bożena Supel Przewóz Osób "Gustek-Trans"S.C. informuje, że w związku z trudną sytuacją naszej firmy oraz kolejnymi rozporządzeniami rządu RP o ograniczeniu w przemieszczaniu się ludności podjęliśmy decyzję, że z dniem dzisiejszym tj. 25.03.2020 r. zawieszamy wykonywanie komunikacji do odwołania.

Adam Supel

https://pl-pl.facebook.com/gustektrans/posts/2921590807900519?__xts__

0
0
0
s2sdefault

Ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia pandemia koronawirusa (COVID-19) postawiła nas wszystkich w nowej, trudnej emocjonalnie sytuacji. Jako grupa zawodowa profesjonalnie zajmująca się pomocą w radzeniu sobie z rzeczywistością psychiczną proponujemy skorzystanie przez czas trwania pandemii, z darmowego telefonicznego wsparcia dla osób znajdujących się
w trudnej emocjonalnie sytuacji.

Poniżej znajduje się lista psychoterapeutów oraz dzień tygodnia i godziny kiedy można umówić się na rozmowę za pośrednictwem telefonu.

 Prosimy o wcześniejsze umówienie się za pośrednictwem SMS z wybranym specjalistą.

Iwona Barabasz - tel. 600 186 127, piątek 17.00 – 20.00

Agnieszka Binkowska -  tel. 502 102 317, wtorek 10. 00 – 12.00

Maciej Ćwik - tel. 662 234 604, wtorek 10.30 – 11.30

Beata Guzek -  tel. 783 678 635, środa 18.00 – 19.00

Paweł Kopeć - tel. 534 066 978, wtorek 19.00 – 20.00, czwartek 10.00 – 11.00

Kamila Makara – Czułno -  tel. 697 363 288, środy 12.00 – 13.00

Jacek Pasternak - tel 604 794 670, poniedziałek 18.00 – 20.00

Agnieszka Polańczyk – Ciskał -  tel. 501 242 297, poniedziałek 8.00 – 10.00, środa 8.00 – 11.00, czwartek 8.00 – 12.00

Małgorzata Zioło -  tel. 503 025 888, poniedziałek 14.00 – 15.00, piątek 15.00 – 16.00

Renata Zuba -  tel. 881 442 883, piątek 16.00 – 17.00

0
0
0
s2sdefault

Zarządzenie Nr 320/2020

Wójta Gminy Dydnia

z dnia 25.03.2020r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia działalności Żłobka Gminnego w Dydni, Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem, Klubu Seniora w Jabłonce.

 W związku z Poleceniem Wojewody Podkarpackiego Nr S-I.6333.25.2020.ASz, z dnia 24.03.2020 roku

 zarządzam, co następuje:

 §1

  1. Od 26.03.2020r., do 10.04.2020r., Żłobek Gminny w Dydni czasowo zawiesza swoją działalność - będzie nieczynny.
  2. Od 26.03.2020r., do 10.04.2020r., Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywem czasowo zawiesza swoją działalność – będzie nieczynny
  3. Od 26.03.2020r., do 10.04.2020r., Klub Seniora w Jabłonce czasowo zawiesza swoją działalność – będzie nieczynny.

 §2

Podobne działania rekomenduje się dla placówek niepublicznych funkcjonujących w Gminie Dydnia.

 §3

Za wykonanie zarządzenia czynię odpowiedzialnych dyrektorów i kierowników podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie jednostek wymienionych w § 1

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

 

 

 

0
0
0
s2sdefault