Głównej zawartości

Życzenia

0
0
0
s2smodern

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi planów dot. zagospodarowania budynku byłego ośrodka zdrowia w Krzemiennej pragnę poinformować o podjętych działaniach i ustaleniach w przedmiotowej sprawie.
Od początku 2015r. Gmina Dydnia podejmowała działania w sprawie wynajmu lokalu użytkowego na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Krzemiennej.  10 lutego 2015r. został ogłoszony I przetarg ograniczony na najem przedmiotowego lokalu, kolejny II przetarg ogłoszony dnia 5 maja 2015r. i III przetarg ogłoszony został w dniu 5 sierpnia 2015 r. – do udziału w tych przetargach nikt się nie zgłosił.

0
0
0
s2smodern

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Prezydent RP Andrzej Duda skierował do kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Żałoba będzie obowiązywać od piątku od godziny 17.00, to jest od momentu, w którym nastąpi wyprowadzenie trumny do Bazyliki Mariackiej w formie pochodu ulicami miasta, do soboty do godziny 19.00. W czasie żałoby narodowej flagi państwowe zostaną opuszczone do połowy masztu.
(źródło: http://www.prezydent.pl)

0
0
0
s2smodern