Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Po raz kolejny uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem mogli zaprezentować swoje sportowe umiejętności biorąc udział 22 września w XX Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych Środowiskowych Domów Samopomocy województwa podkarpackiego, która w tym roku miała miejsce w Baranowie Sandomierskim. 

Pierwsze dni jesieni są dobrą okazją do rozwijania pasji turystycznych. Dlatego też uczestnicy ŚDS wspólnie z terapeutami wybrali się zwiedzać jedno z ciekawszych miast jakim jest Sandomierz. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali chwili odjazdu, gdyż była to pierwsza, wspólna wycieczka w miejsca bardziej odległe.
Na miejscu spotkaliśmy się z przewodnikiem, który oprowadzał nas po Sandomierzu przybliżając nam historię miasta od czasu pierwszych władców, po czasy współczesne.

Dnia 11 września 2018r. nasz Ośrodek brał udział w XIV Przeglądzie Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego.
W przeglądzie wzięło udział ponad trzydzieści Środowiskowych Domów Samopomocy. Ośrodki mogły wykazać się w wybranej kategorii: forma teatralna, występ wokalny, występ taneczny. Nasi uczestnicy zaprezentowali pantomimę pt. „Maski” , w której za pomocą gestów i mimiki starali się pokazać, że zawsze warto być sobą, warto być prawdziwym. Oprócz występów scenicznych, każdy ośrodek miał możliwość prezentacji dorobku artystycznego placówki, w trakcie której mogliśmy podziwiać prace wykonane przez uczestników poszczególnych ŚDS. 

W dniu 28 października br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzywem  odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej z imieniem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz oficjalne oddanie do użytku i poświęcenie nowego samochodu dla ŚDS.