Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłaszania pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do Ubezpieczeń w KRUS.

25 kwietnia 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Dydni już po raz kolejny wzięli udział w Przeglądzie Piosenki Obcojęzycznej w Niebocku zdobywając wspaniałe noty.

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje, że w miesiącu maju 2018 roku wydawana będzie żywność według poniższego harmonogramu:
22 maj 2018 Dydnia
23 maj 2018 Niebocko, Grabówka, Krzywe, Ulucz
24 maj 2018 Jabłonka, Obarzym, Wydrna, Niewistka
25 maj 2018 Końskie, Temeszów, Witryłów, Krzemienna