Głównej zawartości

oczyszczalnia

Zgodnie z art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629), Gmina Dydnia zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie gminy.

0
0
0
s2smodern

dyplom

10 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Domaradzu odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w piłce nożnej halowej (uczestnicy w wieku 11-13 lat). Drużyna chłopaków ze Szkoły Podstawowej w Grabówce, po zwycięstwie w eliminacjach gminnych, które odbyły się 27 marca 2019 r. w Jabłonce, reprezentowała Gminę Dydnia.

0
0
0
s2smodern

PFR

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP na Podkarpaciu. Jedynym udziałowcem PFR jest Województwo Podkarpackie.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wdraża instrumenty finansowe dla MŚP, ze środków zwrotnych wycofanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

0
0
0
s2smodern

Fundusze Europejskie

Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich.

0
0
0
s2smodern