Głównej zawartości

Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Handlowego KRUSZ-BET Sp. z o.o. w Obarzymie

 

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu "KRUSZ-BET"

0
0
0
s2sdefault

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień 26 listopada 2020r. tj. czwartek na godz. 9.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

0
0
0
s2sdefault

Serdecznie dziękujemy Uczniom, Nauczycielom, Dyrektorom, Rodzicom – za przygotowanie tych pięknych materiałów filmowych. Dziękujemy za to, że zadbaliście by Dzień Święta Niepodległości był dla nas wszystkich wyjątkowy!

0
0
0
s2sdefault