Głównej zawartości

informacja

PODATEK ROLNY
- cena żyta - 58,55 zł. za 1 dt., ogłoszona (M.P. z 2020 r., poz. 982).
PODATEK LEŚNY
- cena drewna -196,84 zł za 1 m3, ogłoszona (M.P. z 2020r., poz.983).  
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
- stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone przez Radę Gminy Dydnia Uchwałą Nr XIII/114/2019 z dnia 26 września 2019r, ogłoszone w Dz.U.W. Podkarpackiego z 2019r., poz. 4771 link:
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/4771/akt.pdf
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
-stawki podatku od środków transportowych zostały uchwalone przez Radę Gminy Dydnia Uchwałą Nr XXX/254/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. ogłoszone w Dz.U.W. Podkarpackiego z 2020 r. poz. 4830, link:
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2020/4830/akt.pdf

0
0
0
s2sdefault

dofinansowanie

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.
Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

0
0
0
s2sdefault

uwaga

Powiat Sanocki informuje, że w związku z planowanym remontem nawierzchni odcinków dróg powiatowych, ze względów technologicznych nastąpi zamknięcie ruchu:
Zadanie 2. „Remont drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna - Raczkowa - Jurowce w km 12+773 do 12+963 w m. Raczkowa” w dniach od 16.12.2020 r. do dnia 18.12.2020 r. w godzinach od 8:00 do 17:00,
Zadanie 1. „Remont drogi powiatowej nr 2218R Raczkowa - Mrzygłód w km 0+000 do 0+400 w m. Raczkowa” w dniach od 21.12.2020 r. do dnia 23.12.2020 r. w godzinach od 8:00 do 17:00
Terminy wykonania robót uzależnione są od warunków atmosferycznych i mogą ulec zmianie.
Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowanymi remontami.

0
0
0
s2sdefault

Transmisja dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Dydnia, na stronie:

https://sesje.live/katalog/podkarpackie/1802000-brzozowski/1802032-urzad-gminy-dydnia/0

0
0
0
s2sdefault