Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

W dniu 19 sierpnia 2015 r. zgodnie z „Planem ćwiczeń na obiektach dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie na 2015 r.” zostały przeprowadzone ćwiczenia  na terenie kompleksu leśnego Jabłonica Ruska-Ulucz.

Zawiadamiam, że w dniu 27 sierpnia 2015r., tj. czwartek o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Rozpoczęto odnawianie przystanków w Gminie Dydnia. Do tej pory pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni odremontowali murowane przystanki w Dydni, Niebocku i częściowo w Grabówce. Przystanki zostały odmalowane oraz uzupełniono i wyrównano zniszczone tynki.

„Chlebek upieczony
Z tegorocznej mąki
Chcemy go dziś oddać
Do uczciwej ręki

Przyjmij od nas Wójcie
Piękny bochen chleba
Dziel go sprawiedliwie
Daj wszystkim jak trzeba”

Te oto słowa piosenki, autorstwa przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Niebocku – Pani Danuty Młynarskiej – Marel, oddają istotę jednego z najpiękniejszych dla każdego rolnika dni w roku. To święto radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. To przepiękna polska tradycja i okazja do podziękowania rolnikom za dar pracy ich rąk. To też okazja do wyrażenia zadowolenia z dobrze wypełnionych obowiązków. Tradycyjnie, w trzecią niedzielę sierpnia, odbyła się uroczystość dożynek gminnych, podczas której podziękowano  wszystkim rolnikom z gminy Dydnia za ich trud. Tegoroczna impreza odbyła się 16 sierpnia w Grabówce.