Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Akordeoniści ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni osiągnęli kolejny wielki sukces!

Jan Paweł II – pierwszy w historii papież Polak, zasiadł na Stolicy Piotrowej 16 października 1978 roku. Od tego momentu minęło 37 lat. Ale my Polacy ciągle pamiętamy o tym ważnym wydarzeniu i przekazujemy tę pamięć kolejnym pokoleniom, bo, jak mawiał Ojciec Święty:  „Trzeba wymagać od siebie, nawet gdyby inni od nas nie wymagali”.

W dniach 16. 09. – 21. 09. 2015 roku  Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” działający przy zespole szkół w Niebocku był na gościnnych występach w Rumunii.

Miejscowości Jabłonka i Witryłów otrzymały słupy ogłoszeniowe przeznaczone do umieszczania informacji i ogłoszeń. Ogółem w Gminie Dydnia znajduje się sześć słupów, które są umieszczone w Dydni, Krzemiennej, Niebocku, Niewistce, Jabłonce i Witryłowie.