Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Trwają prace remontowe przy świątyni w Końskiem.

Dzień 26 listopada 2015 r. był dniem, kiedy to młodzi wykonawcy z Gminy Dydnia, reprezentanci Szkół Podstawowych i Przedszkoli spotkali się na finale gminnym ,,Mikołajkowych Debiutów”.

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dydnia na lata 2016-2025” określa cele, kierunki i działania we wszystkich obszarach szeroko definiowanej polityki społecznej, które Gmina Dydnia realizuje w celu rozwiązywania problemów społecznych.

W oparciu o art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774)
Wójt Gminy Dydnia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od dnia 26.11.2015 r. do 16.12.2015 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Temeszów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dydnia, pokój 107 lub pod nr tel. (013) 430 81 47.

Wójt Gminy Dydnia
mgr Jerzy F. Adamski