Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Poświęcenie nowego samochodu OSP Niebocko

04 października 2015 r. odbyło się poświęcenie i przekazanie dla OSP Niebocko nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA BRZOZOWSKA”
zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych a opracowania STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO, która będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W miejscowości Obarzym odbyły się w dniu 19 września ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dydnia. Celem ćwiczeń było doskonalenie działań gaśniczych podczas pożarów nieużytków i lasów, wypracowanie metod skutecznej obrony obiektów zagrożonych pożarem (tu na przykładzie drewnianego kościoła), realizacja zaopatrzenia w wodę przy dostarczaniu jej na duże odległości oraz wzajemna współpraca poszczególnych zastępów i rot przy wykonywaniu różnych zadań, w tym z wykorzystaniem sprzętu łączności bezprzewodowej.