Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

„Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami,
lecz czyni więcej niż przyrzekł”
Konfucjusz

Od 16 lat Rada Gminy Dydnia nadaje osobom zasłużonym tytuł Honorowego Obywatelstwa Gminy Dydnia. W dniu 13 listopada 2015 r. rzeźbiarz i malarz z Krzywego Henryk Cipora dołączył do Zacnego Grona Honorowych Obywateli Gminy Dydnia. Dotychczas Honorowe Obywatelstwo otrzymali: Papież Święty Jan Paweł II, Arcybiskup Ignacy Tokarczuk, Ks. Jan Mierzwa, poetka Urszula Skrabalak, tragicznie zmarły w katastrofie smoleńskiej Senator Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Zając, Sekretarz Gminy Dydnia Alina Maślak oraz Maksymilian Celeda.

Gmina Dydnia po wielomiesięcznych staraniach otrzymała środki w wysokości 200.000 zł. z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Państwa na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych na wyposażenie Szkoły Muzycznej I st. w Dydni.
W imieniu Ministra Finansów promesę – datowaną na dzień 12 listopada 2015 r. – podpisała Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Zdzisława Wasążnik.

Święty Jan Kanty – jałmużnik i uczony, w zachowaniu postów  pilny, w cierpliwości łaskawy, w wierze pomocny, w miłości gorący, w pokorze niski, w rozmyślaniach tajemnic Bożych wysoki, w oczekiwaniu mocny, w wytrzymałości mężny. Św. Jan był profesorem, opiekunem młodzieży uniwersyteckiej, ojcem ubogich, patronem wielu uniwersytetów i kolegiów. Nauka była dla niego jednym ze środków prowadzących do ideału świętości. Innym była pokora, a jeszcze innym – pogarda dóbr materialnych.

Dnia 12 listopada 2015 roku w Samorządowym Przedszkolu w Dydni odbyło się spotkanie pt. "Kilka słów o niepodległości".