Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Szanowni Państwo
Trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dydnia na lata 2016-2025 oraz Gminnym Programem Rewitalizacji.

Szanowni Państwo!
Gmina Dydnia przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Urząd Gminy w Dydni oraz Fundacja SOS Życie zapraszają
- na bezpłatne badania mammograficzne: Panie w wieku 50 - 69 lat (bezpłatne badanie raz na 2 lata)
- na bezpłatne badania cytologiczne: Panie w wieku 25 - 59 lat (bezpłatne badanie raz na 3 łata)

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dydnia, że w związku z ćwiczeniami obrony cywilnej, odbędzie się głośna próba syren. Syreny zostaną włączone w dniu 30 październik 2015 r. Wyemitowane zostaną następujące sygnały:
ogłoszenie alarmu (dźwięk modulowany 3 min.) godz. 10 00.
odwołanie alarmu (dźwięk ciągły 3 min.) godz. 10 30.

Szef Obrony Cywilnej
Gminy Dydnia

mgr Jerzy F. Adamski
Wójt Gminy Dydnia