Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

23 sierpnia 2015 roku Jubileusz 50 – lecia Pożycia Małżeńskiego obchodziło 11 par małżeńskich z terenu Gminy Dydnia (3 pary Jubilatów ze względów zdrowotnych nie mogły wziąć udziału w obchodach). Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Dydni pod przewodnictwem Ks. Prałata Adama Drewniaka, w trakcie której Jubilaci odnowili złożoną przed laty przysięgę małżeńską.

W dniu  21-08-2015 r. zakończył się odbiór robót przewidzianych do realizacji w 2015 r. pn. „Remont i modernizacja Domu Sztuki Muzycznej w Dydni – etap II” zadanie obejmowało wykonanie następujących robót budowlanych:
1. Wygłuszenie ścian, sufitu.
2. Ogrodzenie likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie budynku do używalności przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

W dniu 19 sierpnia 2015 r. zgodnie z „Planem ćwiczeń na obiektach dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie na 2015 r.” zostały przeprowadzone ćwiczenia  na terenie kompleksu leśnego Jabłonica Ruska-Ulucz.

Zawiadamiam, że w dniu 27 sierpnia 2015r., tj. czwartek o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.