Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Betlejemskie Światło Pokoju – coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

W sobotę 19 grudnia 2015 r. w Domu Ludowym w Temeszowie odbyło się spotkanie opłatkowe Ochotniczych Straży Pożarnych RP z Gminy Dydnia. Uroczystemu spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dydni druh Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia.

Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce była jedną z 2 szkół z województwa podkarpackiego, które znalazły się w gronie 33 placówek z całego kraju, odbierających Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”. Dokument z rąk wiceminister edukacji – Teresy Wargockiej odebrały pani dyrektor Szkoły Zuzanna Dmitrzak wraz z panią Ewą Cioban - szkolnym koordynatorem Zespołu Promocji Zdrowia.