Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Informacja o wprowadzeniu zmiany do projektu „Programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.”

W ostatnich dniach września został sfinalizowany zakup samochodu ciężarowego „MAN” dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni. Środki na zakup w całości pochodzą z budżetu Gminy Dydnia. Samochód będzie wykorzystywany przez zakład między innymi do transportu płyt JOMBO i kruszywa na drogi gminne.

Poświęcenie nowego samochodu OSP Niebocko

04 października 2015 r. odbyło się poświęcenie i przekazanie dla OSP Niebocko nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.