Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

26 lipca na placu przy Domu Ludowym w Krzywem odbył się „Turniej wsi sołectw Gminy Dydnia”.  Turniej rozpoczął się występem orkiestry dętej z Dydni działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni, który odbył się w ramach realizowanego programu FIO. Nieformalna grupa Muzykanty z Krzywego realizuje projekt pod tytułem „I Ty możesz zostać Jasiem Muzykantem” realizowany w ramach FIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Akademia Aktywnych Obywateli, Podkarpackie Inicjatywy Lokalne.

W oparciu o art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.782)
Wójt Gminy Dydnia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 28. 07. 2015 r. do 17. 08. 2015 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Grabówka oraz do sprzedaży w drodze przetargowej w miejscowościach: Obarzym, Witryłów i Wydrna.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dydnia, pokój 107 lub pod nr tel. (013) 430 81 47.

Wójt Gminy Dydnia
mgr Jerzy F. Adamski

Rozpoczęto prace remontowe drewnianego Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Końskiem.

W trakcie realizacji jest przebudowa drogi Ulucz - Sanok (powiatowej) w km od 19+850 do km 20+150 w miejscowości Dobra.