Głównej zawartości

W niedzielę, 16 września 2018r. 15 par małżeńskich z terenu Gminy Dydnia obchodziło Jubileusz 50 – lecia Pożycia Małżeńskiego  (5 par nie wzięło udziału w uroczystości).

0
0
0
s2sdefault

W dniu 7.09.2018r. w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Dydni odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.
Organizatorami tegorocznej 5-tej edycji Narodowego Czytania w Gminie Dydnia byli: Wójt Gminy Dydnia, Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni oraz Zespół Szkół w Dydni.

0
0
0
s2sdefault

WÓJT GMINY DYDNIA
ZAPRASZA ORGANIZACJE

do zgłaszania uwag i  propozycji  w odniesieniu do zapisów w projekcie  „Programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2019 rok.
Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
Program ten określa kierunki i zasady współpracy organów  Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu Gminy Dydni.

0
0
0
s2sdefault

Narodowe czytanie

0
0
0
s2sdefault