Głównej zawartości

W dniu 24.05.2017 roku przeprowadzony będzie odbiór odpadów:
- WIELKOGABARYTOWYCH,
- ELEKTROŚMIECI (kompletnych urządzeń),
- ZUŻYTYCH OPON,
- ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH.

 Więcej informacji w zakładce: Gospodarka odpadami / Sprawy bieżące

                                                               Wójt Gminy Dydnia

                                                                 Jerzy F. Adamski