Głównej zawartości

W niedzielne popołudnie 6 sierpnia na obiekcie parkowym w Temeszowie  odbył się turniej piłkarski, w którym uczestniczyli druhowie z jednostek OSP,  wystartowało sześć z jedenastu jednostek  działających na terenie Gminy Dydnia. Mecze rozgrywane były na dobrym poziomie sportowym, strażacy mogli zaprezentować swoją sprawność fizyczną, a także znakomite umiejętności  piłkarskie. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: Tomasz Krowiak, Jan Janowicz oraz Andrzej Pytlowany.

Organizatorem zawodów była Ochotnicza Straż Pożarna z Dydni, Temeszowa oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dydni. Klasyfikacja końcowa: Krzemienna, Temeszów, Obarzym, Dydnia, Krzywe i Niewistka.
Zwycięska drużyna z Krzemiennej grała w składzie: Tomasz Dymnicki- kapitan, Jakub Dymnicki, Damian Chowański, Łukasz Klimowicz, Dariusz Klimowicz, Grzegorz Niemiec, Tobiasz Siwiecki, Mateusz Sierotnik, Czesław Serafin- kierownik drużyny.  
Na zakończenie  niedzielnego turnieju, został wręczony  puchar oraz dyplomy, a druhowie zasiedli do wspólnego grillowania.
Turniej zorganizowany w ramach zadania pn. „Popularyzacja zdrowego stylu życia w gminie Dydnia”.

Stanisław Pytlowany