Głównej zawartości

Dnia 8 sierpnia br. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosił przetarg na  „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w miejscowości Niebocko, gm. Dydnia w km 216+420-217+240” (820 m).

Otwarcie ofert złożonych do przetargu odbędzie się w dniu  24.08.2017 r.
Gmina Dydnia współfinansuje zadanie w kwocie 85 500,00 zł.
Koszt ogólny zadania będzie określony po zakończeniu postępowania przetargowego, odnośnie udzielenia w/w zamówienia publicznego.
Obecnie bardzo zniszczona nawierzchnia jezdni  utrudnia wszelki ruch pojazdów.
Pragniemy nadmienić, że obecnie trwa przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Dydnia – Wydrna – Jabłonka, o długości 1.300 m.