Głównej zawartości

Od  roku szkolnego 2017/2018 zawody organizowane przez Szkolny Związek Sportowy rozgrywane są w ramach Igrzysk Dzieci, w których uczestniczą uczniowie klas IV do VI oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej przeznaczonej dla klasy VII i gimnazjum.  
Rywalizację sportową rozpoczęliśmy od udziału w powiatowych indywidualnych zawodach lekkoatletycznych Igrzysk Dzieci dnia 19 września na odnowionym obiekcie sportowym MOSIR w Brzozowie. Szkołę reprezentowali: Bartkowska Oliwia – bieg 600 m., Czernich Jagoda- bieg 60 m., Czernich Zofia – bieg 60 m., Mazur Dawid – skok w dal, Myćka Damian – bieg 1000 m., Pocałuń Wiktor – bieg 60 m., Pytlowany Mikołaj – bieg 60 m., Rysz Jakub – skok w dal, Zubel Albert – rzut piłeczką palantową, Źrebiec Franciszek – skok w dal.

Największym sukcesem zawodów było I miejsce Oliwii Bartkowskiej w biegu na 600 m., który ukończyła z czasem 2:05.57, co zakwalifikowało ją do udziału w zawodach wojewódzkich. W zawodach wojewódzkich Oliwia zajęła 18 miejsce na 49 startujących z czasem 2:04.43.
Indywidualne zawody lekkoatletyczne w kategorii młodzieży odbyły się 20 września w Brzozowie. Klasę VII i klasy gimnazjalne reprezentowali: Barszczowska Małgorzata – bieg 100 m., Głód Sabina – rzut dyskiem, Pach Sara – rzut dyskiem, Pastuszak Sylwia – bieg 300 m., Podczaszy Anita – pchnięcie kulą, Prach Katarzyna – rzut dyskiem, Sokołowska Emilia – rzut oszczepem, Surmacz Oliwia – 300 m., Szelest Weronika – pchnięcie kulą, Wójcik Aleksandra – pchnięcie kulą, Burnat Dawid – bieg 100 m.,  Jatczyszyn Mikołaj – rzut oszczepem, Jatczyszyn Tomasz – bieg 1000 m., Kikta Patryk – skok w dal, Krzysik Michał – pchnięcie kulą, Pierożak Wiktor – pchnięcie kulą, Pietrasz Robert – bieg 300 m., Pilawski Krystian – bieg 300 m., Sabat Albert – rzut dyskiem, Sobolak Krystian – bieg 100 m., Szelest Michał – bieg 100 m., Zimoń Maciej – pchnięcie kulą.
Rywalizacja w tej kategorii wiekowej zakończyła się  dużym sukcesem naszych sportowców, zdobyliśmy aż 7 medali:
medal złoty     – Mikołaj Jatczyszyn – rzut oszczepem – 32,80 m.
medale srebrne     – Tomasz Jatczyszyn – bieg 1000 m. – 3:13,46
         -  Sabat Albert – rzut dyskiem – 30,70 m.
         -  Krzysik Michał – pchnięcie kulą – 9,55 m.
         - Szelest Weronika – pchnięcie kulą – 8,30 m.
medale brązowe – Pilawski Krystian – bieg 300 m. – 43,95
          - Sokołowska Emilia – rzut oszczepem – 17,10 m.
Czwórka naszych sportowców reprezentowała powiat brzozowski na zawodach wojewódzkich, które odbyły się 27 września na stadionie Resovii w Rzeszowie:
Sabat Albert wynikiem 30,92 m. w rzucie dyskiem zajął 6 miejsce na 14 uczestników
Szelest Weronika wynikiem 8,95 m. w pchnięciu kula zajęła 7 miejsce na 27 uczestników
Jatczyszyn Mikołaj wynikiem 35,72 m. w rzucie oszczepem zajął 7 miejsce na 23 uczestników
Krzysik Michał wynikiem 8,79 m. w pchnięciu kulą zajął 27 miejsce na 30 uczestników
Dużym sukcesem naszych sportowców jest to, że aż trzech uczestników zawodów wojewódzkich znalazło się w pierwszych dziesiątkach w klasyfikacji końcowej.
Jesienną rywalizację lekkoatletyczną kończą sztafetowe biegi przełajowe, w których uczestniczył zespół chłopców z klasy VII i gimnazjum w składzie: Bartkowski Mateusz, Burnat Dawid, Jatczyszyn Mikołaj, Jatczyszyn Tomasz, Kikta Patryk, Pierożak Jakub, Pilawski Krystian, Sobolak Krystian, Szelest Michał, Zarzyka Karol. Zawody odbyły się 3 października na stadionie MOSiR w Brzozowie. Chłopcy wykazali olbrzymią wolę walki i wywalczyli 4 miejsce na 11 drużyn nieznacznie ustępując rywalom.
Wszystkim zawodnikom, którzy godnie reprezentowali szkołę należą się podziękowania, gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w wiosennej rywalizacji lekkoatletycznej.
Dodatkową sportową motywacją dla naszych uczniów jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy naszej placówce oświatowej.
Cała społeczność szkolna wyraża swoją wdzięczność Radzie Gminy Dydnia oraz Panu Wójtowi Jerzemu F. Adamskiemu za podjęte działania i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na w/w inwestycję.

Piotr Ruszel