Głównej zawartości

Kontynuując działania SzPZ w roku szkolnym 2017/2018 w zakresie promocji zdrowia  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce rozpoczyna działania mające na celu kształcenie umiejętności racjonalnego i zdrowego odżywiania. Opracowaliśmy program „Zdrowie na talerzu”, który powstał w trosce o rozwijanie i kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw i nawyków prozdrowotnych.

Okres dzieciństwa jest czasem, kiedy kształtują się nawyki i zachowania żywieniowe. To czas wzmożonej aktywności poznawczej dziecka, dlatego też należy optymalnie go wykorzystać na tworzenie właściwych zachowań prozdrowotnych. Z kolei okres dojrzewania to czas kształtowania się osobowości oraz własnego indywidualnego podejścia do życia, toteż w tym okresie dzieci są szczególnie narażone na przyswojenie złych nawyków żywieniowych. Warto ułatwić nastolatkom przejście przez tę burzliwą fazę życia. Badania bowiem wykazują istotny wpływ zdrowej diety na złagodzenie huśtawki hormonalnej i poprawę zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego. Budowanie „ świadomości prozdrowotnej” i „odpowiedzialności” za zdrowie własne i innych wymaga jednak, planowanej i systematycznej pracy wychowawczej. To także stwarzanie dzieciom warunków i możliwości sprzyjających zdrowiu, dostarczenie pozytywnych wzorców w codziennych sytuacjach.
Najważniejsze zadania, które będziemy realizować w ramach tego programu to:
„Talerz jesiennych smaków”
„Dzień bez słodyczy” 24 października – Światowy Dzień Walki z Otyłością
„Prawidłowy sposób żywienia” – realizacja zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
„Talerz zimowych smaków”
 Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole:
- jak siedzieć przy stole
- kulturalne jedzenie
- prawidłowe używanie sztućców
- dziękowanie za podany i skończony posiłek.
„Talerz wiosennych smaków”
Realizacja pierwszych zadań już za nami. A oto fotorelacja z zadania; „Talerz jesiennych smaków”.

Ewa Cioban