Głównej zawartości

Gminne obchody upamiętniające 99. Rocznicę Odzyskania przez nasz kraj Niepodległości rozpoczęły się w sobotnie popołudnie. O godzinie 14.45 czekające w gotowości na placu szkolnym poczty sztandarowe delegacji Straży Pożarnych i Szkół z Gminy Dydnia oraz  zaproszeni goście w asyście Orkiestry Dętej pod kierownictwem Pana Zygmunta Podulki przemaszerowali do kościoła parafialnego, aby wziąć udział w uroczystej Mszy św.  Koncelebrowali ją ks. dziekan Edward Stępień oraz ks. proboszcz parafii Dydnia Jan Dąbal, który wygłosił również okolicznościowe kazanie.

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy zebrani w dydyńskim kościele mogli wysłuchać  montażu słowno- muzycznego  przygotowanego przez młodzież  szkolną pod okiem nauczycieli . Uczniowie SP w Dydni przypomnieli   trudną i bolesną historię naszej ojczyzny, a recytacją pięknej polskiej poezji  wyrazili  miłość i szacunek do kraju.  Tę część artystyczną uzupełnili  instrumentalnym wykonaniem utworów patriotycznych  uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni.  Następnie zebrani mogli wsłuchać się w koncert pieśni patriotycznych wykonanych przez Orkiestrę Dętą pod batutą Zygmunta Podulki.  Rozpoznane natychmiast utwory muzyczne zachęciły niejednego słuchacza do śpiewu piosenek, które niegdyś towarzyszyły  żołnierzom w ich drodze do wolności.
Ważnym momentem obchodzonej uroczystości było  oddanie hołdu walczącym o wolność, pod pomnikiem  „Poległych w Strajku Chłopów”. Po odśpiewaniu hymnu narodowego przy akompaniamencie Orkiestry Dętej, poszczególne delegacje  złożyły wieńce na płycie pomnika. Były to w kolejności: Delegacja Harcerstwa Polskiego Zespołu Szkół w Dydni, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie oraz Posterunku Policji w Dydni, Koła Prawa i Sprawiedliwość w Gminie Dydnia, Delegacja Gminy Dydnia i Parafii Dydnia.
Pan Jerzy F. Adamski Wójt Gminy Dydnia zabierając głos, podziękował wszystkim obecnym za udział w tak ważnym święcie państwowym. W swojej wypowiedzi nawiązał również do wspaniałej biografii żołnierza, z którego zasług możemy być bardzo dumni. Mowa tutaj o pułkowniku Leopoldzie Lisie - Kuli urodzonym w Kosinie, który niemal całe swoje krótkie, bo zaledwie 22-letnie życie poświęcił bezkompromisowej walce o wolność Ojczyzny. Po śmierci odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości. Jednak pomnik, który mu wystawiono w Rzeszowie, został zniszczony po wybuchu II wojny światowej. Jego odbudowa  możliwa była dopiero po odzyskaniu przez Polskę suwerenności. O takich bohaterach, którzy w trudnych czasach naszej historii dla jednej sprawy żyli i jeden przyświecał im cel: żeby Polska była wolna,  nie wolno nam zapominać –tak  należało odebrać  przywołanie tej postaci przez  Wójta Gminy Dydnia.
Do podziękowań za wspólne świętowanie 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości dołączyła również  Dyrektor ZS w Dydni Pani Iwona Pocałuń, życząc, byśmy jak najdłużej trwali w atmosferze tego szczególnego dnia.

Małgorzata Adamska