Głównej zawartości

„Życie mamy tylko jedno  - bezpieczeństwo w ruchu drogowym” — pod takim hasłem 16 listopada 2017 roku w Zespole Szkół w Niebocku miały miejsce bardzo ciekawe i pouczające zajęcia dotyczące bezpieczeństwa. Pomysłodawcą spotkania był pan Kazimierz Barański — emerytowany policjant Ruchu Drogowego. Ponadto gościliśmy również przedstawiciela PSP w Brzozowie – starszego kapitana Bogdana Biedkę, panią Ewelinę Nechrebecką z WORD w Krośnie oraz pana Zbigniewa Lenia — ratownika medycznego.

Spotkanie rozpoczęło się piosenką napisaną na tę okazję przez Panią Jadwigę Rajtar Żaczek a wykonaną przez uczniów klasy III szkoły podstawowej. Następnie pan Kazimierz Barański omówił niebezpieczne sytuacje i wypadki drogowe, które dodatkowo zilustrował filmem oraz zdjęciami z autentycznych wydarzeń. Przestrzegał przed niebezpiecznymi zachowaniami na drodze, wskazywał na konsekwencje łamania przepisów drogowych przez wszystkich uczestników ruchu. Uczulał również na konieczność noszenia odblasków, szczególnie o tej porze roku.
Kolejny gość, pani Ewelina również wspomniała o ostrożności podczas drogi do szkoły, o zapinaniu pasów w czasie jazdy samochodem i o  przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego.
Wszystkim naszym uczniom przekazała zawieszki i opaski odblaskowe.
W trakcie spotkania uczniowie oglądali pokaz udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, mogli również wykazać się umiejętnościami wezwania pomocy do osoby poszkodowanej w wypadku. Pan Zbigniew Leń pokazał także ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
Z bardzo dużym zainteresowaniem młodzież obejrzała prezentację oraz wysłuchała prelekcji na temat pomocy udzielanej w różnych sytuacjach przez strażaków. Pan Bogdan Biedka uczulał również na niebezpieczeństwa czyhające podczas sezonu grzewczego, na cichego zabójcę, jakim jest czad. Zaprezentował  czujnik wykrywania czadu, a także zapoznał zebranych z programem „Zaproś kominiarza”. Przez cały czas spotkania utrwalane były numery alarmowe, pod którymi możemy szukać pomocy podczas wypadków oraz w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
Olbrzymią atrakcją, zarówno dla młodszych, jak i całkiem dużych uczniów naszej szkoły, okazał się wóz strażacki oraz sprzęt, który pokazywali zawodowi strażacy z PSP w Brzozowie. Każdy mógł z bliska zobaczyć, co znajduje się na wyposażeniu wozu strażackiego oraz usiąść w jego wnętrzu i przez chwilę poczuć się strażakiem.
Na zakończenie uczniowie klas I — III zaprezentowali się w pokazie mody z wykorzystaniem odzieży odblaskowej i podsunęli kolegom ciekawe pomysły na to, jak być widocznym na drodze.
Podsumowania spotkania dokonała pani dyrektor — Bożena Chorążak, dziękując równocześnie wszystkim gościom, dzięki którym tak wiele mogliśmy się nauczyć i którzy swoimi pokazami skłonili nas do refleksji, że warto być świadomym uczestnikiem ruchu drogowego, dbać o bezpieczeństwo własne i innych ludzi, gdyż życie mamy tylko jedno…
Serdeczne podziękowania kierujemy raz jeszcze do Pana Kazimierza Barańskiego, Pani Eweliny Nechrebeckiej, Pana Bogdana Biedki oraz Pana Zbigniewa Lenia za czas poświęcony na przygotowanie się i udział w spotkaniu. Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem Panów strażaków prezentujących wóz bojowy.
Dziękujemy również Panu Wacławowi Bieńczakowi — właścicielowi cukierni w Brzozowie za słodki poczęstunek dla naszych uczniów.

A. Sobaś.-Bodzioch