Głównej zawartości

Dotyczy: stawek podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości na 2018r., oraz druków deklaracji podatkowych dla tych podatków.


Wójt Gminy Dydnia informuje, że w roku 2018, na terenie gminy Dydnia podstawą  do ustalenia podatku:

- rolnego, jest średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów  poprzedzających rok   podatkowy 2018, wynosząca 52,49 zł za 1 dt.[1]                                                           

- leśnego na rok podatkowy 2018 jest średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r., w wysokości 197,06 zł za 1m3.[2]

- stawki podatku od nieruchomości zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2017r. poz.  4419.

   link: http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4419/

- wzory druków deklaracji podatkowych na podatki: rolny, leśny, od nieruchomości obowiązujące w 2018 roku na terenie gminy Dydnia, można pobrać klikając na poniższy.

   link:  http://bip.gminadydnia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-58       Jerzy F. Adamski

       WÓJT GMINY DYDNIA

 


[1] Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawa ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2018. w M.P. 2017, poz.958

[2] Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. w M.P. 2017  poz. 963

0
0
0
s2smodern