Głównej zawartości

Rozpoczęta została realizacja ważnej dla Gminy Dydnia inwestycji – budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krzywe i Wydrna oraz wyposażenia drugiego reaktora w oczyszczalni ścieków w Krzemiennej  pod potrzeby wymienionych miejscowości.

Koszt realizacji zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Krzemienna – II Etap wyniesie 9 413 176,62 zł z tego dofinansowanie 4 668 628,15 zł, udział własny Gminy Dydnia 4 744 548,47 zł.
W ramach projektu zostaną wykonane kanalizacje sanitarne w Krzywem i Wydrnej o łącznej długości 17, 2 km. Ponadto zostanie zakupione i zamontowane wyposażenie drugiego reaktora oczyszczalni w Krzemiennej. Będzie również zakupiony sprzęt do eksploatacji sieci kanalizacyjnych.

 

0
0
0
s2smodern