Głównej zawartości

Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP

W dniu 3.06.2018 r. przy Zespole Szkół i Szkole Muzycznej w Dydni odbyło się uroczyste   przekazanie wyposażenia i sprzętu ratowniczego Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dydnia z udziałem Senatora RP Mieczysława Golby i Posła  RP dr Piotra Uruskiego – zakup sfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I, Priorytet IIIB).

Zakupiony nowoczesny sprzęt jak defibrylatory, torby medyczne PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera, zestaw  ratownictwa technicznego oraz zintegrowany system alarmowania i powiadamiania ludności został przekazany jednostkom OSP Krzywe, Temeszów, Obarzym, Krzemienna, Grabówka, Niebocko, Witryłów, Wydrna, Jabłonka i Dydnia. Wymienione jednostki otrzymały zestawy ratownictwa PSP R1 z deską i szynami Kramera. OSP Dydnia i Witryłów otrzymały dodatkowo defibrylatory, OSP Jabłonka otrzymała zestaw ratownictwa technicznego, natomiast OSP Krzywe, Krzemienna i Wydrna otrzymały zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności. Uroczystość przekazania sprzętu otrzymanego w ramach w.wym. Programu,  było okazją do przekazania nowego samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemiennej. Samochód został zakupiony
z dofinasowaniem ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości – uzyskano dofinasowanie na podstawie złożonego wniosku poza programem naboru wniosków w ramach Programu I, Piorytet IIIB. Wiceprezes ZOG ZOSP RP  w Dydni dh Stanisław Pytlowany i Sekretarz ZOG ZOSP RP w Dydni, Prezes OSP Krzemienna dh Czesław Serafin przedstawili strażakom informację o otrzymanym dofinasowaniu i parametry techniczne zakupionego sprzętu
i samochodu, jednocześnie dziękując parlamentarzystom za wsparcie  działań gminy Dydnia. Warto podkreślić, że samochód to olbrzymia determinacja i zasługa dh Czesław Serafina. Senator Mieczysław Golba dziękował m.in. rządowi za ten program, który w znaczny sposób poprawi bazę sprzętową  strażaków na podkarpaciu, podkreślił  także, że  Gmina Dydnia miała najlepiej uzasadniony wniosek  do Ministra jeśli chodzi o zakup samochodu w woj podkarpackim – złożony poza naborem wniosków na zakup wyposażenia i sprzętu, natomiast Poseł dr Piotr Uruski, gratulował strażakom nowoczesnego sprzętu. Dyrektor Zespołu Szkół w Dydni Pani Iwona Pocałuń wręczyła  Senatorowi statuetkę „Przyjaciel Szkoły” w dowód uznania za udzielone wsparcie na rzecz rozwoju bazy sportowej szkoły. Do gratulacji strażakom dołączył także Radny Powiatowy Jacek Adamski. Wójt Gminy, zarazem Prezes ZOG ZOSP RP w Dydni i Wiceprezes ZOP ZOSP w Brzozowie Jerzy F. Adamski podziękował parlamentarzystom za udział w uroczystym, oficjalnym przekazaniu sprzętu strażakom i za udzielone wsparcie, dziękował także Jackowi Adamskiemu, Czesławowi Serafinowi i Stanisławowi Pytlowanemu za czynione starania na rzecz  pozyskania środków, nie zapomniał podziękować strażakom, za ich wkład w rozwój ochrony p.poż. w gminie, powiecie i województwie.

Ministerstwo

 

0
0
0
s2sdefault