Głównej zawartości

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje, że w miesiącu czerwcu 2018 roku wydawana będzie żywność według poniższego harmonogramu:
11 czerwiec 2018 - Dydnia
12 czerwiec 2018 - Niebocko, Grabówka, Krzywe, Ulucz
13 czerwiec  2018 - Jabłonka, Obarzym, Wydrna, Niewistka
14 czerwiec 2018 - Końskie, Temeszów, Witryłów, Krzemienna

Żywność wydawana będzie w budynku gdzie mieści się Stacja Opieki Caritas w godz. od 12- 15.
Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?.
Pomoc w  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, udzielana jest osobą, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
• 1 268zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej
• 1 028zł. w przypadku osoby w rodzinie
Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
•  Ośrodki Pomocy Społecznej (na podstawie skierowań)
• Organizacje partnerskie(wyłącznie osoby bezdomne na podstawie oświadczeń)

Kierownik
Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni
Gabriela Wójtowicz

0
0
0
s2sdefault