Głównej zawartości

W 2018 r. Gmina Dydnia udzieliła czterech dotacji na renowację obiektów sakralnych zlokalizowanych na swoim terenie. Dofinansowanie otrzymały: Parafia p.w. Świętego Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni, Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Końskiem oraz Parafia p.w. M. B. Częstochowskiej w Jabłonce.

Środki w wysokości 110 tys. zł parafia w Dydni przeznaczy na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościołach:
- 70 tys. zł zostanie przeznaczone na prace restauratorskie w neogotyckim kościele parafialnym w Dydni wpisanym do rejestru zabytków;
- 40 tys. zł zostanie przeznaczone na renowację wnętrza kościoła filialnego w Obarzymie.
Parafia w Końskiem otrzymane z dotacji środki w wysokości 50 tys. zł przeznaczy na dalsze prace renowacyjne w kościele oraz prace wokół kościoła.
Prace konserwatorskie będą również - przy wsparciu Gminy Dydnia - kontynuowane w Jabłonce. Otrzymane środki w wysokości 15 tys. zł Parafia w Jabłonce przeznaczy na remont kościoła parafialnego.  
Warto wspomnieć, że Gmina Dydnia również w 2017 r. przekazała dotacje na remonty kościołów wpisanych do rejestru zabytków. Dotację otrzymała Parafia w Dydni w wysokości 165 tys. zł, które przeznaczyła na: kościół w Dydni – 100 tys. zł, kościół filialny w Krzemiennej – 50 tys. zł, kościół filialny w Obarzymie – 15 tys. zł.
Środki finansowe przekazano również Parafii w Końskiem – 70 tys. zł oraz Parafii w Jabłonce – 15 tys. zł.

0
0
0
s2smodern