Głównej zawartości

Zawiadamiam, że w dniu  30 sierpnia 2018r. tj. czwartek o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.  

 Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach :

- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2018r.,

- zmieniająca uchwałę Nr XXX/217/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,

- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dydnia,

- zmieniająca uchwałę Nr XLVII/331/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej CZYSTEK w Jabłonce z siedzibą w Dydni,

- zmieniająca uchwałę Nr XLVII/332/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej PRZYSZŁOŚĆ w Krzemiennej.

   4. Zakończenie sesji Rady Gminy.

 

 Wójt Gminy Dydnia

/-/ Jerzy F.Adamski

 

 

 

0
0
0
s2smodern