Głównej zawartości

W niedzielę 2 września 2018r. w parafii Niebocko świętowany był piękny i ważny jubileusz 30 - lecia posługi ks. Proboszcza Edwarda Stępnia. Na uroczystej sumie, zarówno parafianie jak i osoby współpracujące i znające księdza Edwarda miały okazję podziękować Mu za trzy dekady oddanej i aktywnej posługi kapłańskiej na stanowisku proboszcza parafii Niebocko.

W czasie dziękczynnego nabożeństwa śpiewała reprezentacja dawnej i obecnej Służby Liturgicznej oraz dziewczęta z zespołu „Mansarda”, zaś pierwsi powołani przez księdza do służby lektorzy czytali Słowo Boże. Do akompaniamentu gitar popłynęły słowa dawnych pieśni oazowych, tych najbardziej bliskich księdzu Edwardowi, który od 1988 roku  zaszczepiał wśród młodzieży z Niebocka idee i działalność Ruchu Światło - Życie, powoływał scholę parafialną i dbał o to, by Mszom Świętym i innym nabożeństwom zawsze towarzyszyła piękna oprawa muzyczna. Do śpiewu tych oazowych pieśni włączył się tym razem cały kościół na czele z księdzem Proboszczem. Szczególnie wzruszający moment nastąpił zaś pod sam koniec nabożeństwa, kiedy to po słowach pieśni „Posyłam was na pracę bez nagrody” nastąpiły życzenia i podziękowania płynące od różnych grup społecznych i parafialnych. Wiersze i życzenia zapoczątkowała młodzież oraz dawna służba ołtarza, zaś po niej płynące z serca wyrazy wdzięczności złożyli parafianie, przedstawiciele Akcji Katolickiej i Rady Parafialnej. Do życzeń dołączyły się też panie z Koła Gospodyń, a wraz z nimi sołtys wsi Niebocko Maciej Dżoń. Na koniec ze słowami podziękowań wystąpił wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski oraz dyrektor szkoły Bożena Chorążak i wicedyrektor Renata Sieńczak, z którymi ks. proboszcz współpracował przez wiele lat jako katecheta, nauczając religii w szkole i przygotowując dzieci do I Komunii Św. Na uroczystość przybyła też Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego pani Maria Kurowska, która podczas swojej wypowiedzi podkreśliła, że zna księdza Edwarda znacznie dłużej, gdyż to właśnie w jej rodzimej parafii – w Brzyskach - stawiał On swoje pierwsze kapłańskie kroki. Potem znów popłynęły piękne słowa pieśni, a na koniec głos zabrał sam ks. Proboszcz, zaskoczony i bardzo wzruszony, a jednocześnie szczęśliwy, że dane mu było owocnie służyć Parafii Św. Jana Kantego w Niebocku przez całe trzydzieści lat, i że ta praca została zauważona i pięknie podkreślona w słowach wcześniejszych podziękowań i życzeń. Wspaniałe było to, że zainicjowana przez księdza wikarego Pawła Bajgera uroczystość do ostatniej chwili pozostawała tajemnicą dla ks. Proboszcza. Dzięki temu zaskoczenie i radość, a z drugiej strony wzruszenie u księdza Edwarda były jeszcze większe.
Podsumowaniem niech będą krótkie słowa wspomnień  i życzeń skierowane do księdza Edwarda od parafian z Niebocka…
„Jubileusz… ileż to tysięcy odprawionych Mszy Św. w otoczeniu licznej grupy młodzieży ze Służby Liturgicznej, ileż błogosławieństw uczynionych kapłańską ręką, ileż dzieci ochrzczonych i przygotowanych pięknie do przyjęcia I Komunii Świętej, katechizowanych w szkole uczniów, udzielonych ślubów, pożegnań odchodzących do Domu Ojca parafian, setki godzin posługi sakramentalnej w konfesjonale i chorym w domach, ileż homilii i pielgrzymek, spotkań, rozmów, starań o świątynię i cmentarz, ileż problemów i zatroskania, uroczystości i radości… któż to ogarnie? Chyba tylko Dobry Bóg.
Ks. Edward Stępień od 30 lat służy nam swoją pracą, zdolnościami i talentem, z ogromnym oddaniem jako Proboszcz, dobry gospodarz i duszpasterz naszej Parafii Niebocko.
Ks. Proboszcz zna doskonale swoją owczarnię, każdą rodzinę i osobę łączy z odpowiednim numerem domu, które dokładnie zna na pamięć. Wyrosły przy Nim i ukształtowały się dwa pokolenia mieszkańców parafii.
Wyrażamy serdeczną wdzięczność Panu Bogu za naszego Kapłana, a ks. Proboszczowi składamy podziękowania za 30 lat przeżytych z nami i dla nas, za nieustanne wskazywanie drogi i prawdy.
Prosimy o wszelkie błogosławieństwo Boże i o następne 30 lat pracy wśród nas.

Parafianie”

0
0
0
s2smodern