Głównej zawartości

Jubileusz 550-lecia powstania swojej miejscowości świętowali mieszkańcy Jabłonki. W organizację obchodów włączyło się praktycznie całe jej środowisko.
Uroczystości zainicjowała koncelebrowana msza św. polowa odprawiona w parku przy Dworze w Jabłonce. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. prof. Stanisław Nabywaniec. Po eucharystii była możliwość zwiedzenia dworu oraz obejrzenia wystawy prac przygotowanych na konkurs „Bądź dumny jesteś Polakiem”. 

Dalsza część obchodów miała miejsce w Domu Ludowym. W jego frontową ścianę wmurowano tablicę upamiętniającą jubileusz, którą poświęcił ks. Bogusław Zajdel – Proboszcz parafii w Jabłonce. Do aktu odsłonięcia zaproszono Jerzego F. Adamskiego – Wójta gminy Dydnia oraz Stanisława Pałysa – Sołtysa Jabłonki i równocześnie Wicewójta gminy Dydnia. Ten ostatni, jako gospodarz miejscowości powitał również zebranych gości. W dalszej części uroczystości miała miejsce cześć artystyczna o charakterze patriotycznym zaprezentowana przez uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej, koncert Orkiestry Dętej gminy Dydnia pod batutą Zygmunta Podulki oraz rozwiązanie konkursu „Bądź dumny jesteś Polakiem”. W kategorii konkurs plastyczny – dzieci do lat 10 - I miejsce przyznano Małgorzacie Krupińskiej i Zuzannie Kulon, II miejsce zajęły Anna Bukład i Marcjanna Myćka, zaś III Wojciech Kwolek. Wyróżnienia otrzymały Oliwia Kondracka oraz Roksana Sokołowska. W kategorii młodzież w wieku 11-15 lat najwyżej oceniono prace Anny Szajnowskiej i Magdaleny Pajęckiej. Na podium znalazły się również Wiktoria Pajęcka (II miejsce), a także Gabriel Dmitrzak, Julia Dmitrzak i Patrycja Sokołowska (III miejsce). Wyróżnienia powędrowały do Weroniki Milczanowskiej oraz Jakuba Milczanowskiego. W kategorii konkurs literacki dzieci do lat 10 najlepiej wypadł Rafał Dmitrzak. W kategorii młodzież w wieku 11-15 lat I miejsce przyznano Mateuszowi Krupińskiemu, II Gabrieli Zanewiat, a III Natalii Kondrackiej i Annie Piegdoń. W kategorii osoby pow. 16 r.ż. I miejsce przyznano Magdalenie Kondrackiej. – Dzisiejsza uroczystość łączy dwa święta – nasz lokalny jubileusz 550-lecia, oraz ogólnopolski – 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Te obchody przygotowywaliśmy wspólnie z działającymi tutaj organizacjami społecznymi Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Jabłonka, Kołem Gospodyń Wiejskich, Akcją Katolicką, Ochotniczą Strażą Pożarną, a także naszą Szkołą Podstawową. Mszą na terenie Dworu rozpoczęliśmy nasze świętowanie. Miejsce nie było przypadkowe, bo można powiedzieć, że to właśnie tam rozpoczęło się życie Jabłonki. Ogromnie się cieszymy się, że na nasze zaproszenie tak licznie odpowiedzieli mieszkańcy Jabłonki, na czele z panią Stanisławą Marynowską, najstarszą naszą mieszkanką i zaproszeni goście. Dziękuję też wszystkim, którzy przyczynili się i przyczyniają się do rozwoju naszej miejscowości. Słowa wdzięczności chciałbym również skierować do rodziców, dziadków i mieszkańców Jabłonki za kształtowanie w naszych dzieciach i młodzieży postawy patriotycznej, szacunku nie tylko do Polski, ale też naszej małej Ojczyzny oraz rozwijania wrażliwości na piękno. Było to niezwykle widoczne w pracach konkursowych – mówił Stanisław Pałys. Głos zabrał również Wójt Jerzy F. Adamski, który przywołał wspomnienia wizyty u papieża Jana Pawła II, przypominając, że to właśnie pochodzący z Jabłonki rękodzielnicy, twórcy ludowi oraz osoby kultywujące rodzime tradycje byli wykonawcami prezentów, które otrzymał nasz obecny święty. Podziękował również wszystkim, którzy aktywnie zaangażowali się organizację i oprawę uroczystości jubileuszowych. Szczególne słowa wdzięczności trafiły do Beaty i Henryka Berentów właścicieli Dworu w Jabłonce, którzy ufundowali pamiątkowy ornat oraz poczęstunek.
Jubileusz stał się też okazją do promocji książki „Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonce, zarys dziejów 1951-2018”, której autorem jest Robert Ostrowski. Autor wspólnie z Stanisławem Pytlowanym – Wiceprezesem Gminnego Zarządu OSP w Dydni pokrótce przedstawili publikację i jej zawartość.
Uroczystość została dofinansowana ze środków Stowarzyszenie LGD „Ziemia Brzozowska” w Brzozowie.

Elżbieta Boroń
Brzozowska Gazeta Powiatowa

0
0
0
s2smodern