Głównej zawartości

Mało z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak groźna dla nas i dla środowiska jest tzw. „niska emisja” powodowana poprzez spalanie śmieci w niskich temperaturach! Podczas gdy spalanie odpadów w  profesjonalnych spalarniach śmieci następuje w bardzo wysokich temperaturach, co unieszkodliwia wiele szkodliwych związków chemicznych powstałych w tym procesie, spalanie śmieci w domowych piecach powoduje uwolnienie do powietrza setek trujących, toksycznych substancji tj. metali ciężkich, tlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku siarki, chlorowodoru, cyjanowodoru, dioksyn i furan, których systematyczne wdychanie może nawet doprowadzić do nowotworów układu oddechowego! Raport Komisji Europejskiej informuje, iż co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, iż otrzymuje wiele sygnałów występowania nieprawidłowości w zakresie spalania odpadów drewnianych przez osoby fizyczne w kotłach domowych nieprzystosowanych do tego celu.
W związku z powyższym, przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Dydnia o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w domowych piecach.
W domowych kotłach nie wolno spalać: plastikowych butelek, kartonów po napojach, przedmiotów z tworzyw sztucznych, plastikowych toreb z polietylenu, zużytych opon i innych odpadów z gumy, papieru z nadrukiem farb kolorowych, zmieszanych odpadów komunalnych itp.
Ponadto zakaz dotyczy również spalania zanieczyszczonego drewna pochodzącego z produkcji przemysłowej np.: trociny, wióry, różnego rodzaju elementy drewniane pokryte substancjami konserwującymi (lakiery, kleje).
Spalanie takich odpadów w kotłach nieprzystosowanych do tego celu, co powoduje emisję do powietrza szkodliwych, rakotwórczych substancji takich jak: benzo(α)piren.
Odpady, które mogą być spalane w domowych piecach jako paliwo to „czyste” drewno, które nie jest zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami oraz odpadki z takiego drewna (ścinki, trociny).
DBAJMY O NASZE ZDROWIE I ŚRODOWISKO!

nie pal smieci

0
0
0
s2smodern