Głównej zawartości

promesa

W dniu 8 marca 2019 r.  przedstawiciele podkarpackich samorządów odebrali promesy na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior + oraz  na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci z programu Maluch +. 

Promesę z rąk Wiceministra Pana Krzysztofa Michałkiewicza oraz Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart odebrała Wójt Gminy Dydnia Pani Alicja Pocałuń.
Gmina Dydnia otrzymała 2 promesy na utworzenie Klubu Seniora w Jabłonce oraz Żłobka w Dydni.
 W ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2016-2019 zostanie uruchomiony Klub Seniora w Jabłonce. Środki pochodzące z dotacji przeznaczone będą na dostosowanie pomieszczeń do ich nowej funkcji, doposażenie w niezbędne sprzęty i zakup wyposażenia Klubu Seniora. Całość zadania to  149 500 tysięcy złotych, z czego 119 500 tysięcy złotych pochodzi z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Klub Seniora przeznaczony jest dla osób w wieku 60+, w ramach którego odbywać się będą zajęcia dostosowane do potrzeb tej grupy.
Gmina Dydnia również otrzymała środki, na utworzenie Żłobka w Dydni w ramach programu Maluch +. Dzięki realizacji tej inwestycji w naszej gminie powstanie 13 miejsc opieki dla najmłodszych, tj. dzieci w wieku do lat 3. Całość zadania oszacowana została na 196 945 zł, z czego 157 945 tysięcy złotych pochodzi z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program Senior+

Program Maluch+

0
0
0
s2smodern