Głównej zawartości

konferencja

Z inicjatywy Wójta Gminy Dydnia, Pani Alicji Pocałuń w miniony piątek (05.04.br) w Urzędzie Gminy w Dydni odbyła się konferencja „Przedsiębiorcza Ziemia Dydyńska”. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy oraz szerokie grono prelegentów min. przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Mieleckiej Agencji Rozwoju Lokalnego, Podkarpackiej Izby Gospodarczej, Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Główną tematyką prezentacji były możliwości pozyskania wsparcia na rozwój firmy jak również na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ciekawe informacje na temat możliwości uzyskania atrakcyjnych kredytów na rozpoczęcie bądź poszerzenie działalności turystycznej i okołoturystycznej przedstawiły przedstawicielki MARR S.A.
Spore zainteresowanie uczestników wzbudziła także prezentacja kierownika Centrum Dofinansowania Płatników Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle dot. możliwości dofinansowania ze środków ZUS działań pracodawców związanych z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy.
W drugiej części spotkania przeprowadzono dyskusję której celem było poznanie oczekiwań lokalnych przedsiębiorców w stosunku do samorządu gminy Dydnia oraz omówienie formalnych możliwości, jakimi dysponuje samorząd gminy w obszarze wsparcia rozwoju gospodarczego.
W trakcie spotkania poruszono kwestię promocji gospodarczej gminy oraz zaproponowano logo Ziemi Dydeńskiej.
Konferencja „Przedsiębiorcza Ziemia Dydyńska” jest pierwszym krokiem na drodze zintensyfikowania współpracy biznesu i władz samorządowych w celu rozwoju gospodarczego naszej gminy.

Prezentacje z konferencji:

Prezentacja MARR

Prezentacja Podkarpackiej Izby Gospodarczej

Prezentacja Urzędu Marszałkowskiego

Prezentacja Urzędu Pracy

Prezentacja ZUS

 

0
0
0
s2smodern