Głównej zawartości

wybory sołtysa

W miniony weekend odbyły się kolejne zebrania wiejskie dotyczące wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Dydnia.
6 kwietnia 2019 r. odbyły się wybory w miejscowości Wydrna, gdzie Sołtysem został Pan Tomasz Krowiak, w niedzielę 7 kwietnia br.  Sołtysów wybrali mieszkańcy Dydni i Niewistki.

Sołtysem w miejscowości Dydnia została Pani Gabriela Wójtowicz, a w Niewistce ponownie wybrano Pana Michał Pałysa.
W niedzielnych zebraniach uczestniczyła Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Maria Kurowska, Wójt Gminy Dydnia Pani Alicja Pocałuń, Sekretarz Gminy Dydnia Pani Edyta Kuczma, Sołtysi i Radni poszczególnych miejscowości.
Do tej pory odbyły się zebrania wiejskie w Uluczu, Końskiem, Krzemiennej, Temeszowie, Witryłowie, Grabówce, Krzywem, Obarzymie.
Poniżej wykaz nowo wybranych Sołtysów:
- Ulucz – Pani Alfreda Czopor
- Końskie - Pan Andrzej Orłowski
- Krzemienna – Pan Andrzej Kot
- Temeszów – Pan Andrzej Kłyż
- Witryłów – Pani Agnieszka Wegrzyńska
- Grabówka – Pan Marek Myćka
- Krzywe – Pani Zofia Turoń
- Obarzym – Pan Józef Nieznański
- Wydrna – Pan Tomasz Krowiak
- Dydnia – Pani Gabriela Wójtowicz
- Niewistka – Pan Michał Pałys
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwie Jabłonka i Niebocko odbędą się zgodnie z harmonogramem zebrań wiejskich tj.: 28.04.2019 r. o godz. 12:00 w Domu Ludowym w Jabłonce, a o godz. 17:00 w Domu Ludowym w Niebocku.  

0
0
0
s2smodern