Głównej zawartości

wizyta

W dniu 14 lipca 2019 roku Gminę Dydnia odwiedził Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP. Spotkanie z mieszkańcami odbyło się w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Dydni. Pan Marszałek przekazał zebranym najistotniejsze założenia programów rządowych jakie są obecnie realizowane w odniesieniu do potrzeb społecznych i inwestycyjnych mieszkańców Gminy Dydnia.

Na prośbę Pana Marszałka na spotkanie przybyli: Pan Adam Skiba prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Małgorzata Wajda Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Bogdan Romaniuk Radny Województwa Podkarpackiego i jednocześnie doradca Marszałka  Kuchcińskiego .
W trakcie spotkania Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń przedstawiła sytuację społeczną i infrastrukturalną Gminy, w tym:
- problemy demograficzne gminy
- problemy z finansowaniem oświaty
- pilną potrzebę budowy chodników przy drodze wojewódzkiej nr 835
- konieczność przebudowy drogi wojewódzkiej nr 835 od Grabownicy do Dynowa
- potrzeby w zakresie gospodarki wodnościekowej gminy
- starania o gazyfikację dwóch miejscowości tj.Obarzyma i Niewistki.
W trakcie spotkania poruszony został temat projektowanej od 55 lat zapory Niewistka, która w znacznym stopniu przyczyniła się do zapóźnień cywilizacyjnych Doliny Sanu. Do tematu projektowanej zapory/polderu suchozalewowego odniosła się Pani dyrektor Wajda, informując o przygotowywanej aktualizacji planów zarządzania Ryzykiem Powodziowym. W tym temacie ustalono spotkanie przedstawicieli gminy z Wodami Polskimi.
Prezes WFOŚiGW przedstawił mieszkańcom założenia programu Czyste Powietrze oraz Program Usuwania Azbestu. Pan Prezes nie zapomniał o obecnych przedstawicielach OSP, docenił ich aktywność, zorganizowanie i konsekwencję w pozyskiwaniu środków finansowych na cele ppoż.
Pan Marszałek Kuchciński docenił aktywność i sprawność samorządu gminy Dydnia w realizacji programów rządowych.
Bardzo miłym akcentem kończącym spotkanie był krótki koncert uczniów Szkoły Muzycznej poprowadzony przez Panią Dyrektor dr Elżbietę Przystasz.

0
0
0
s2sdefault