Głównej zawartości

Od 2 września br. do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonce będzie można przekazać odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, elektrośmieci, zużyte opony oraz inne odpady wymienione w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Dydnia.

Szczegółowe informacje dot. zasad funkcjonowania PSZOK będą dostępne na stronie www Gminy Dydnia http://www.gminadydnia.pl/pl/ w zakładce: Gospodarka odpadami.

 

 

 Wójt Gminy Dydnia

 Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault