Głównej zawartości

 

Od 01 września 2019 r. mieszkańcy Gminy Dydnia będą mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy w Dydni.

Porozumienie dotyczące wspólnej realizacji programu na terenie gminy podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Wójt Gminy Dydnia.

W ramach podpisanego porozumienia pracownicy Urzędu Gminy udzielać będą porad mieszkańcom w zakresie aplikowania o środki z programu ,,Czyste Powietrze” oraz przyjmować będą wnioski o udzielenie dofinansowania.

Informacje na temat programu ,,Czyste Powietrze” można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dydni pok. nr 105 lub pod nr telefonu 134308152.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie WFOŚiGW w Rzeszowie https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja

 

PREZENTACJA

 

0
0
0
s2sdefault